Příprava učitele střední školy na výuku ekonomických předmětů ve studijním oboru podnikání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava učitele střední školy na výuku ekonomických předmětů ve studijním oboru podnikání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dofková, Alena
dc.contributor.author Chabičovský, Jiří
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:38Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:38Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29109
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Příprava učitele střední školy na výuku ekonomických předmětů ve studijním programu podnikání obsahuje moje více než desetileté zkušenosti v učitelské profesi. Tato práce je rozdělena do dvou částí: 1. TEORETICKÁ ČÁST zde popisuji výchozí teorie, a to: základní pojetí didaktiky, didaktické zásady, kutikulární dokumenty, učební osnovy, učební plány, výukové cíle, výukové metody a hodnocení výsledků výuky. 2. PRAKTICKÁ ČÁST v ní popisuji charakteristiku školy, obor podnikání a předmět ekonomika. Dále pak jsou zde uvedeny čtyři vyučovací hodiny zaměřené na téma poruchy trhu. A v neposlední řadě jsem stanovil čtyři hypotézy, které jsem později potvrdil či vyvrátil pomocí výzkumu formou písemného dotazníku. Cílem této bakalářské práce je vytvořit dobré, srozumitelné a přehledné ukázky hodin, které se mi v praktické výuce osvědčily. Zmíněná výuka probíhala metodou výkladu, praktických příkladů, rozhovoru, opakování, ale taky písemného prověřo-vání znalostí žáků. Vždy jsem zastával názor, že základem úspěchu je komunikace. Proto, abych zjistil názory na moji výuku, na dostatečné pochopení ze strany žáků, sestavil jsem dotazník, který mi pomohl v mé další práci.
dc.format 61 s. (77 567 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bakalářská práce cs
dc.subject teorie cs
dc.subject praxe cs
dc.subject vysvětlování cs
dc.subject rozhovor cs
dc.subject opakování ústní cs
dc.subject písemné cs
dc.subject prověřování cs
dc.subject vědomosti cs
dc.subject dovednosti cs
dc.subject písemná práce cs
dc.subject učitel cs
dc.subject žáci cs
dc.subject zpětná vazba cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject ekonomika cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject inflace cs
dc.subject bachelor´s thesis en
dc.subject theory en
dc.subject practice en
dc.subject practical en
dc.subject examples en
dc.subject interpretation en
dc.subject explanation en
dc.subject discussion en
dc.subject dialogue en
dc.subject revision oral en
dc.subject written en
dc.subject checkingforunderstuding en
dc.subject knowledge en
dc.subject skills en
dc.subject writenwork en
dc.subject teacher en
dc.subject students en
dc.subject feedback en
dc.subject questionnaire en
dc.subject Economic en
dc.subject unemployment en
dc.subject inflation en
dc.title Příprava učitele střední školy na výuku ekonomických předmětů ve studijním oboru podnikání
dc.title.alternative Teacher´s Preparation for Business Studies Didactics
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated A bachelor´s thesis calledThepreparationof a highschoolteacherfor business subjectseducation. This thesis isdividedintotwoparts: 1. THEORETICAL PARThere I describethe default theory, namely: basic con-ceptsofdidactic, didacticprinciples, curriculardocuments, curriculum, lessonplans, educatinalobjectives, teachingmethods and assessmentoflearningoutcomes. 2. PRACTICAL PART in this part I describethecharacteristicsoftheschool, degreecourse in business and economicssbject. I havealsoprovidedfourlessonsfocusing on thesubjectdisorder market. And last but not least, I identifiedfourhypotheses, which I laterconfirmedorrefuted by research in theformof a writtenquestionnaire. Theaimofthisworkis to create a good, clear and understandableexamplesoflessons, which I proved in practicalteaching. Thislessonswascarriedout by interpretation, conversation, repetition, but alsowrittenproveringpupilsknowledges. I havealway sad thatsuccessis in communication. Therefore, to findout my views onteaching, thelackofunderstading on the part ofstudents. I havecomplied a questionnaire to help my in my nextwork.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers´ Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34981
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-02
local.subject středoškolští učitelé cs
local.subject střední ekonomické školy cs
local.subject odborné předměty cs
local.subject pedagogické kompetence cs
local.subject secondary school teachers en
local.subject secondary business schools en
local.subject specialized school subjects en
local.subject pedagogical skills en


Files in this item

Files Size Format View
chabičovský_2014_dp.pdf 1.578Mb PDF View/Open
chabičovský_2014_vp.doc 21.08Kb Microsoft Word View/Open
chabičovský_2014_op.doc 19.45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account