Aplikace a evaluace peer programu na střední škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace a evaluace peer programu na střední škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Mončeková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:39Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:39Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29110
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na nové metody předávání informací o společenských tématech z hlediska pedagogicko-didaktického, který je charakterizován přímou interakcí skupin vrstevníků v rámci entity vzdělávací instituce. Hlavním cílem práce je ověřit, zda je možné prostřednictvím alternativních forem vzdělávacího procesu dosáhnout výrazně efektivněji cílů sdělení u vybraných skupin žáků a témat než klasickou formou edukace, která je doposud převládající. V praktické části bude podrobně analyzován konkrétní případ z oblasti středního školství, který poslouží jako východisko pro evaluaci aplikace metody peer programu prostřednictvím dotazníkového šetření žáků napříč studijními ročníky.
dc.format 72 s. (90 015 znaků), 3 s. př.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Skupinová výuka cs
dc.subject peer program cs
dc.subject společenská témata cs
dc.subject drogy cs
dc.subject prevence drogové závislosti cs
dc.subject týmová práce cs
dc.subject peer aktivista cs
dc.subject sestavení týmu cs
dc.subject Group education en
dc.subject peer programe en
dc.subject social topics en
dc.subject drugs en
dc.subject drug addiction prevention en
dc.subject team work en
dc.subject peer activist en
dc.subject team formation en
dc.title Aplikace a evaluace peer programu na střední škole
dc.title.alternative The Application and Evaluation of the Peer Programme at Secondary School
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the new methods of passing the information concernig social topics in pedagogical and didactical aspect. These methods are characteristic in their direct interaction of the same age persons (peers) within the entity of the educational insti-tution. The main goal of this thesis is to verify if the alternative methods of education are able to reach the aims of the message in significantly more efficiant way than the classic form of education, which prevails in these days. In the practical part there will be analyzed a specific example in detail in the sphere of the secondary school. This example will be used as a basis for the evaluation of the peer programe method application through the questionnaire survey crosswise all the classes.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers´ Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34982
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
mončeková_2014_dp.pdf 4.510Mb PDF View/Open
mončeková_2014_vp.doc 21.04Kb Microsoft Word View/Open
mončeková_2014_op.doc 19.23Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account