Reakce učitelek na projevy agrese u dětí předškolního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Reakce učitelek na projevy agrese u dětí předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Unger, David
dc.contributor.author Navrátilová, Markéta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:41Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:41Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29116
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována teoretickým východiskům z oblasti agrese, které odborníci nabízejí. Kapitola etiologie agrese pojednává o možných příčinách a vzniku agrese. Dále se zabývá projevy a možnostmi prevence agrese a v neposlední řadě i její zvládání. Praktická část má za cíl zjistit, jak učitelky mateřské školy reagují na projevy agrese u dětí předškolního věku a porovnat je s doporučenými metodami řešení projevů agrese v dostupné literatuře. V souladu s tímto cílem je dále popsáno kvalitativní výzkumné šetře-ní realizované metodou pozorování. Výsledky jsou interpretované na konci výzkumu.
dc.format 56 s. (66 266 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject agrese cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject etiologie agrese cs
dc.subject dědičnost cs
dc.subject aggression en
dc.subject aggressivity en
dc.subject etiology of aggression en
dc.subject heritability en
dc.title Reakce učitelek na projevy agrese u dětí předškolního věku
dc.title.alternative Teachers' Reaction on Aggressive Behaviour in Preschool Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Leix, Alicja Ewa
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part is dedicated to the theoretical results of agrression field that proffesionals offer. Chapter about etiolo-gic agrression discusses about possible causes of an agrression. It also deals with speeches and possibilities of aggression's prevention and its coping. The goal of a practical part is find out how kindergarten teachers react to the mani-festations of aggression connected with preschool children and compare them with re-commended methods for solving manifestations of aggression in the available literature. In accordance with this goal is further described qualitative research realized by a method of observation. The results are interpreted by the end of the research.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34990
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
navrátilová_2014_dp.pdf 1.865Mb PDF View/Open
navrátilová_2014_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
navrátilová_2014_op.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account