Současná rodina a přístup k výchově

DSpace Repository

Language: English čeština 

Současná rodina a přístup k výchově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Krajíčková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:42Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:42Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29119
dc.description.abstract Hlavním tématem bakalářské práce je současná rodina, její charakteristické znaky a změny, ke kterým dochází uvnitř rodiny, také specifikace významu rodiny a jejích funkcí. Práce se zabývá změnou ve výchovných postojích, dále objasňuje faktory, prostřednictvím nichž současná rodina ovlivňuje výchovu dětí a to včetně faktorů negativních. Praktická část práce je zaměřena na názory rodičů a odborníků na současnou rodinu, výchovu a skloubení výchovy, rodinného a pracovního života.
dc.format 64 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject charakteristika současné rodiny cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject vliv rodiny cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject role v rodině cs
dc.subject děti cs
dc.subject výchova cs
dc.subject výchovné faktory cs
dc.subject rizikové faktory ve výchově cs
dc.subject formy výchovy cs
dc.subject důslednost cs
dc.subject nastavení hranic cs
dc.subject family en
dc.subject characteristic of contemporary family en
dc.subject function of family en
dc.subject influence of family en
dc.subject parents en
dc.subject role in the family en
dc.subject children en
dc.subject upbringing en
dc.subject factors of upbringing en
dc.subject risk factors in upbringing en
dc.subject types of upbringing en
dc.subject strictness en
dc.subject setting boundaries en
dc.title Současná rodina a přístup k výchově
dc.title.alternative Contemporary Family and Attitude to Education
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ocetková, Irena
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The main topic of the bachelor thesis is contemporary family, its typical features and changes that occur within the family, including specification of the importance of family and its functions. The thesis deals with the change in upbringing attitudes, further it clarifies the factors through which current family affects upbringing of children, including negative factors. The practical part is focused on the views of parents and professionals on current family, education and combination of upbringing, family life and work life.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34993
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-23


Files in this item

Files Size Format View
krajíčková_2013_dp.pdf 658.8Kb PDF View/Open
krajíčková_2013_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
krajíčková_2013_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account