Finanční gramotnost žáků ZŠ

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční gramotnost žáků ZŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Krátký, Michal
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:43Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:43Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29121
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá výukou finanční gramotnosti žáků především 2. stupně základní školy. Teoretická část se zaměřila v úvodu na základní pojmy, jako jsou gramotnost, informační gramotnost a finanční gramotnost. Dále se práce podrobněji zabývá historií výuky finanční gramotnosti v ČR, především rozdíly výuky před zavedením rámcových vzdělávacích programů a začleněním výuky finanční gramotnosti do školních vzdělávacích programů v současné době. Závěr teoretické části je věnován metodám výuky finanční gramotnosti. Praktická část je zaměřena na analýzu úrovně finanční gramotnosti žáků druhého stupně základních škol. Závěry a zjištění z výzkumu jsou v grafech a komentářích začleněny do poslední kapitoly práce.
dc.format 76
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject informační gramotnost cs
dc.subject finanční gramotnost cs
dc.subject rámcový vzdělávací program cs
dc.subject školní vzdělávací program cs
dc.subject finanční plán cs
dc.subject hospodaření cs
dc.subject finanční příjmy cs
dc.subject information literacy en
dc.subject financial literacy en
dc.subject framework educational program en
dc.subject school educational program en
dc.subject financial plan en
dc.subject economy en
dc.subject income opportunities en
dc.title Finanční gramotnost žáků ZŠ
dc.title.alternative Financial Literacy of Elementary School Pupils
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Martincová, Jana
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on teaching of financial literacy of students mainly on second stage of primary school. The theoretical part of the thesis is focused in its introduction on basic concepts such as literacy, information literacy and financial literacy. Furthermore the thesis deals in detail with history of teaching of financial literacy in Czech Republic, especially with differences of teaching before the introduction of framework educational programs and the integration of teaching of financial literacy into school educational programs at present. Ending of the theoretical part is devoted to methods of teaching of financial literacy. The practical part is focused on the analysis of the level of financial literacy of students on second stage of primary school. The conclusions and findings of the research are in form of charts and comments included in the last chapter.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34995
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject druhý stupeň základní školy cs
local.subject kurikulum cs
local.subject osobní finance cs
local.subject secondary school en
local.subject curriculum en
local.subject personal finance en


Files in this item

Files Size Format View
krátký_2013_dp.pdf 2.378Mb PDF View/Open
krátký_2013_vp.doc 59Kb Microsoft Word View/Open
krátký_2013_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account