Pobyt a integrace cizinců v České republice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pobyt a integrace cizinců v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Krčma, Miloš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:43Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:43Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29122
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou pobytu a integrací cizinců v České republice. Cílem bakalářské práce je poukázat na nelehké postavení cizinců v jednotlivých oblastech společenského života jako je vzdělávání, ekonomická aktivita a odlišné právní postavení. Dále na rozdílné vnímání majoritní společnosti cizinců přicházejících z různých zemí a jejich následné začlenění do české společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána právní úprava pobytu a vstupu cizinců na území České republiky, migrace, integrace, vzdělávání a kriminalita cizinců v České republice. V části praktické byly stanoveny hypotézy, které byly zkoumány za pomocí dat, získaných provedeným kvantitativním sociologickým výzkumem, technikou dotazníkového šetření.
dc.format 75 s. (110 227)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject cizinec cs
dc.subject národnostní menšina cs
dc.subject integrace cs
dc.subject pobyt cs
dc.subject vízum cs
dc.subject schengenský prostor cs
dc.subject trestná činnost cs
dc.subject organizovaný zločin cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject kvalifikace cs
dc.subject aliens en
dc.subject national minority en
dc.subject integration en
dc.subject stay en
dc.subject visa en
dc.subject schengen area en
dc.subject criminal aktivity en
dc.subject organized crime en
dc.subject education en
dc.subject qualification en
dc.title Pobyt a integrace cizinců v České republice
dc.title.alternative Stay and Integration of Foreigners in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jílek, Dalibor
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The Bachelor´s thesis deals with the problematic of stay and integration of aliens in Czech republic. The aim of the thesis is point out the not-easy situation of aliens in the particular areas of social life like education, economic activity and diffrent legal positions. Further the different perceiving of the majority society to the aliense coming from different countries and their follwing integration into the czech society. The thesis is divided into the theoretical and practical part. In the teoretical part there is decribed legal adjustment of stay and entry of the aliens to the area of Czech republic, migration, integration, education and criminality of aliens in Czech republic.In the practical part there was determined the hypothesis, that were researched with the help of the data, gained by made the quantitative sociological research, by questionaire technique.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34997
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-28
local.subject cizinci cs
local.subject imigrace cs
local.subject právní aspekty cs
local.subject foreigners en
local.subject aliens en
local.subject immigration en
local.subject legal aspects en


Files in this item

Files Size Format View
krčma_2013_dp.pdf 1.308Mb PDF View/Open
krčma_2013_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
krčma_2013_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account