Odkaz J. A. Komenského Nivnici

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Odkaz J. A. Komenského Nivnici

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Kučera, Aleš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:45Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:45Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29128
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena celkem do pěti kapitol, každá kapitola je rozdělena na podkapitoly. Cílem práce je odpovědět na otázku, zda a jakým způsobem je dnes živý od-kaz dvou nejvýznamnějších rodáků městečka Nivnice, to je Jana Ámose Komenského a Josefa Kachníka. Jaké byli společné myšlenky J. A. Komenského a J. Kachníka. Dále pak zda a jakým způsobem tento odkaz u Josefa Kachníka přesahuje Nivnici. Vzhledem k šíři Komenského díla se u něj budeme zabývat pouze sociologickými názory o tom jak trans-formovat společnost, které shrnuje v díle Obecná porada o nápravě věcí lidských. Cílem výzkumu je získat představu podloženou ověřitelnými fakty, o tom zda a jakou roli hraje Komenského společenský odkaz v dnešní době. Dále pak bude metodou dotazníkového šetření zjištěna míra znalosti a praktického využití Komenského odkazu v jeho rodné (?) Nivnici.
dc.format 67s. (91 442 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nivnice cs
dc.subject Josef Kachnik cs
dc.subject Jan Amos Komenský cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject rodiště J. A. Komenského cs
dc.subject Obecná porada o nápravě věcí lidských cs
dc.subject myšlenky J. A. Komenského cs
dc.subject Nivnice en
dc.subject Josef Kachník en
dc.subject Jan Amos Comenius en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject the birthplace of Comenius en
dc.subject General Consultation on the Reform of Human Affairs en
dc.subject the ideas of Comenius en
dc.title Odkaz J. A. Komenského Nivnici
dc.title.alternative Legacy of J. A. Comenius to Nivnice
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is divided into five chapters, each chapter is divided into sub-chapters. The aim is to answer the question of whether and how today live link two major Nivnice natives of the town, it's Jan Amos Komensky and Josef Kachník. What were the common ideas of J. A. Komensky and J. Kachník. Furthermore, whether and how the link with Joseph Kachník exceeds Nivnice. Given the breadth of Comenius to work with him, we will only deal with sociological views about how the transformation movat company, which summarizes the work of General Consultation on the Reform of Human Affairs. The aim of research is to get an idea supported by verifiable facts about whether a role of Co-menius social reference nowadays. Furthermore, the method of the survey found a degree of knowledge and practical use of Comenius reference in its native (?) Nivnice.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35003
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
kučera_2013_dp.pdf 2.851Mb PDF View/Open
kučera_2013_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
kučera_2013_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account