Sociální práce s oběťmi násilí v domácím prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální práce s oběťmi násilí v domácím prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Kučerová, Lada
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:46Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:46Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29129
dc.description.abstract KUČEROVÁ, Lada. Sociální práce s oběťmi násilí v domácím prostředí. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Fakulta humanitních studií, obor Sociální pedagogika Brno, 2014. Bakalářská práce. Ve své bakalářské práci se autorka zabývá tématem domácího násilí z pohledu sociální práce. V teoretické části vymezuje základní charakteristiku pojmů souvisejících s problematikou domácího násilí, objasňuje, kdo je pachatelem a kdo obětí domácího násilí, vymezuje pojem krizová intervence její etapy, formy i právní aspekty. Součástí práce je legislativa zabývající se problematikou domácího násilí v České republice, organizace, které pomáhají řešit domácí násilí, se zaměřením na město Znojmo. V praktické části autorka využije případových studií, kazuistik, kdy oběťmi i svědky domácího násilí byli dospělí, děti i senioři.
dc.format 62 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject násilník cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject oběť cs
dc.subject právo cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject případová studie cs
dc.subject kazuistika cs
dc.subject domestic violence en
dc.subject bully en
dc.subject perpetrator en
dc.subject victim en
dc.subject law en
dc.subject legislation en
dc.subject case study en
dc.subject case report en
dc.title Sociální práce s oběťmi násilí v domácím prostředí
dc.title.alternative Social Work with Victims of Violence in Home Environment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Palovčíková, Geraldina
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated KUČEROVÁ, Lada. Social Work with Victims of Violence in Home Environment. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities, Social Pedagogy Brno, 2014. Bachelor's thesis. The author deals with the issue of domestic violence from the point of view of social work in the thesis. In the theoretical part the author defines basic characteristics of terms related to the issue of domestic violence, clarifies who is the perpetrator and who is the victim of domestic violence and defines the term crisis intervention its stages, forms and legal aspects. It includes legislation dealing with the issue of domestic violence in the Czech Republic and organizations which help deal with domestic violence focusing on the town of Znojmo. In the practical part the author uses case studies and case reports, in which the victims and witnesses of domestic violence were adults, children and seniors. In the conclusion the author provides an analysis, evaluation and comparison of individual case reports, in order to compare and find possible similarities and differences between individual cases.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35004
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25
local.subject oběti domácího násilí cs
local.subject pomoc obětem cs
local.subject victims of the family violence en
local.subject help to victims en


Files in this item

Files Size Format View
kučerová_2013_dp.pdf 1.841Mb PDF View/Open
kučerová_2013_vp.doc 61Kb Microsoft Word View/Open
kučerová_2013_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account