Principy a metody mravní výchovy v mateřské škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Principy a metody mravní výchovy v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Kučírková, Markéta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:46Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:46Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29130
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám mravní výchovou dětí předškolního věku. Zkoumám zakotvení mravního uvědomění u dětí ve věku 4 5 let a na základě studia pedagogických dokumentů zjišťuji, v jakém rozsahu se mravní výchově věnuje základní pedagogická dokumentace předškolního vzdělávání a do jaké míry tyto dokumenty korespondují s interně vytvořenými dokumenty konkrétní mateřské školy. S ohledem na současné metody mravní výchovy a věkové složení, zvláštnosti a odlišnosti zkoumaného vzorku, jsem vytvořila soubor výchovných metod mravní povahy, které svým charakterem působí na utváření mravního vědomí, pomáhá zlepšovat vzájemné vztahy mezi dětmi a přispívá k celkovému naladění ve třídě. V praktické části je soubor metod blíže rozpracován a výstupem je závěrečná evaluace. Práce může dále sloužit jako studijní materiál pro pedagogy mateřských škol, popř. studentům pedagogických škol, kteří se této oblasti hodlají věnovat blíže.
dc.format 63 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mravní výchova cs
dc.subject principy a metody předškolní výchovy cs
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject education en
dc.subject preschool age en
dc.subject principles and methods of moral education en
dc.title Principy a metody mravní výchovy v mateřské škole
dc.title.alternative Principles and Methods of Moral Education in Kindergarten
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated I'd like to talk about dealing with a moral education of preschool children in my thesis. I keep exploring a moral awareness anchoring of 4 to 5 years old children and based on the study I gather information by comparing these official documents with documents created internally by each kindergarten.. Considering the current moral education methods of age composition, characteristics and differences by analyzing the sample I created my own file of oral education methods which affects and forms moral consciousness, helps improve mutual relations between children and helps the complex behavior attunement in each class. The file of this methodology even in more detail can be accessed in practical part and output is the final evaluation. This work can be further used as a studying material for kindergarten teachers or for pedagogical school students who'd like to get involved in this area in more detail.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35005
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject mateřské školy cs
local.subject etická výchova cs
local.subject kindergartens en
local.subject ethical education en


Files in this item

Files Size Format View
kučírková_2013_dp.pdf 1.025Mb PDF View/Open
kučírková_2013_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
kučírková_2013_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account