Syndrom vyhoření u zaměstnanců státní správy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření u zaměstnanců státní správy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ocetková, Irena
dc.contributor.author Kušíková, Lada
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:47Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:47Z
dc.date.issued 2014-10-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29132
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u zaměstnanců státní správy. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy vztahující se k syndromu vyhoření, stres, příznaky a vývoj syndromu vyhoření, rizikové faktory, které ovlivňují syndrom vyhoření pracovní prostřední a osobnostní charakteristika, prevence, léčba syndromu vyhoření. V poslední kapitole teoretické části se zabývám působností Úřadu práce České republiky a věnuji se profesím sociálního pracovníka v systému pomoci hmotné nouze a referenta zprostředkování zaměstnanosti. V praktické části je proveden výzkum dotazníkovou meto-dou.
dc.format 54
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Syndrom vyhoření cs
dc.subject stres cs
dc.subject prevence cs
dc.subject pracovní prostředí cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject úřad práce cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject referent zprostředkování zaměstnanosti cs
dc.subject Shiromova-Melamedova škála cs
dc.subject SMBM cs
dc.subject Burnout syndrome en
dc.subject stress en
dc.subject prevention en
dc.subject working environment en
dc.subject personality en
dc.subject Department of Labor en
dc.subject social worker en
dc.subject officer of employment mediation en
dc.subject Shirom-Melamed burnout measure en
dc.subject SMBM en
dc.title Syndrom vyhoření u zaměstnanců státní správy
dc.title.alternative Burnout Syndrome of State Administration Employees
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2015-01-12
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with burnout syndrome among state administration employees. In the theoretical part I defined basic concepts related to burnout syndrome, stress, symptoms and development of burnout syndrome, risk factors affecting burnout syndrome working en-vironment and personality characteristics, prevention, treatment of burnout syndrome. In the last chapter of the theoretical part I focus on the scope of activity of Czech Republic Department of Labor and I devote to professions such as social worker in the system of assistance in material need and officers of employment mediation. In the practical part I pursued a survey based on questionnaire method.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35007
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-11-28


Files in this item

Files Size Format View
kušíková_2014_dp.pdf 1.583Mb PDF View/Open
kušíková_2014_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
kušíková_2014_op.doc 14.71Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account