Socializace dítěte s Downovým syndomem v mateřské škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Socializace dítěte s Downovým syndomem v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ševčík, Drahomír
dc.contributor.author Kutrová, Magda
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:47Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:47Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29133
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje socializaci dítěte s Downovým syndromem v mateřské škole. Vymezuje základní pojmy týkající se danému tématu, popisuje integraci, která je nezbytná pro umístění dítěte s DS v mateřské škole, individuálně vzdělávací plán, podle kterého se dítě s postižením vzdělává, pracovní náplň asistenta pedagoga, pedagogickou diagnostiku, Dále objasňuje úlohu rodiny, styly výchovy a jejich dopady na dítě, sociální vývoj dítěte s Downovým syndromem. V praktické části je obsaženo pozorování dítěte s Downovým syndromem v pravidelných intervalech, sledování celkového vývoje a hledání příčin, které mohou ovlivnit proces socializace v mateřské škole.
dc.format 60 s. (77 009 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Socializace cs
dc.subject integrace cs
dc.subject Downův syndrom cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vývoj dítěte cs
dc.subject asistent pedagoga cs
dc.subject individuálně vzdělávací plán cs
dc.subject pedagogická diagnostika cs
dc.subject rodina cs
dc.subject The socialization en
dc.subject integration en
dc.subject Down syndrome en
dc.subject education en
dc.subject child development en
dc.subject the wizard from the educators en
dc.subject the individual education plan en
dc.subject educational diagnostics en
dc.subject the family en
dc.title Socializace dítěte s Downovým syndomem v mateřské škole
dc.title.alternative Socialization of a Child with Down Syndrome in Kindergarten
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prášilová, Halka
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the socialization of children with Down syndrome in kindergarten. It defines the basic concepts related to the topic, describes the integration that is necessary for the placement of a child with DS in nursery school, individual education plan, according to which a child with disabilities, educates, teacher assistant job description, educational diagnostics, as well as clarifying the role of the family, styles of education and their impact on child social development of children with Down syndrome. The practical part is included observation of the child with Down syndrome at regular intervals to monitor the overall development and the search for the causes that can affect the process of socialization in kindergarten.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35008
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
kutrová_2013_dp.pdf 1.009Mb PDF View/Open
kutrová_2013_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
kutrová_2013_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account