Život a dílo Jakuba Jana Ryby

DSpace Repository

Language: English čeština 

Život a dílo Jakuba Jana Ryby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Lapešová, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:48Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:48Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29134
dc.description.abstract Svou bakalářskou prací na téma "Život a dílo Jakuba Jana Ryby" jsem chtěla vyzvednout význam tohoto umělce a pedagoga pro dnešní sociální pedagogiku. Doba počátků národního obrození v našich zemích, josefínské reformy a Velká francouzská revoluce ovlivnily život J. J. Ryby, utvářely jeho postoje a vztah k učitelskému povolání, které chápal jako poslání. V praktické části byl kladen důraz zejména na Rybovo dílo a pedagogickou činnost v jeho působišti v Rožmitále pod Třemšínem, přičemž za zdroj většiny informací byly použity jeho Školní deníky. Ze závěru práce vyplývá, že Jakuba Jana Rybu můžeme považovat za prvního sociálního pedagoga v dnešním slova smyslu v našich zemích.
dc.format 45
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Jakub Jan Ryba cs
dc.subject škola cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject Marie Terezie cs
dc.subject národní obrození cs
dc.subject josefínské reformy cs
dc.subject J.I. Felbiger cs
dc.subject Jakub Jan Ryba en
dc.subject school en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject Marie Terezie en
dc.subject national revival en
dc.subject reforms of Joseph II en
dc.subject J. I. Felbiger en
dc.title Život a dílo Jakuba Jana Ryby
dc.title.alternative Life and Work of Jakub Jan Ryba
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Gabriela
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor thesis called "Life and Work of Jakub Jan Ryba" is to highlight the importace of this artist and educator for modern social pedagogy. The time of the beginning of the national revival in our countries, reforms of Joseph II and the French Revolution influenced the life of J. J. Ryba. They also formed his attitudes and relationships to teacher profession, which he perceived as a mission. The practical part is focused mainly on Ryba's work and his teaching activities in his place of work which was Rožmital pod Třemšínem, while his work called School Diares was used as the source of most information. The conclusion of the thesis shows that we can consider Jakub Jan Ryba to be the first social educator in our countries in today's sence of word.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35010
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject Ryba, Jakub Jan, 1733-1792 cs
local.subject učitelé cs
local.subject hudební skladatelé cs
local.subject Ryba, Jakub Jan, 1733-1792 en
local.subject teachers en
local.subject composers en


Files in this item

Files Size Format View
lapešová_2013_dp.pdf 5.014Mb PDF View/Open
lapešová_2013_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
lapešová_2013_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account