Úloha kontaktního pracovníka z pohledu pracovníků a klientů Nízkoprahového klubu Pavlač

DSpace Repository

Language: English čeština 

Úloha kontaktního pracovníka z pohledu pracovníků a klientů Nízkoprahového klubu Pavlač

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžičková, Věra
dc.contributor.author Lišková, Dana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:49Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:49Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29139
dc.description.abstract O kvalitě poskytované služby do značné míry rozhoduje skutečnost, zda její uživatelé dokáží rozpoznat její nabídku, respektive na schopnosti a dovednostech kontaktních pracovníků, umět tuto informaci předat, aktivně nabízet a s uživateli na plnění jejich zakázky spolupracovat. Téma "úloha kontaktního pracovníka z pohledu pracovníků a klientů Nízkoprahového klubu Pavlač" jsem zvolila proto, abych touto cestou získala od klientů NK Pavlač zpětnou vazbu, jak službu NZDM a roli pracovníků v ní vnímají. Abych pomocí kvalitativní výzkumné strategie zmapovala představy pracovníků a klientů o službě, o tom, jak chápou úlohu kontaktního pracovníka, v čem spatřují jeho náplň práce, a co z toho je pro ně prioritou. A konečně, abych na základě získaných výpovědí provedla porovnání a zjistila, zda, a do jaké míry se představy pracovníků a klientů shodují či naopak liší.
dc.format 82 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nízkoprahové zařízení pro děti a mládež cs
dc.subject nízkoprahový klub Pavlač cs
dc.subject kontaktní práce cs
dc.subject kontaktní pracovník cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject prvokontakt cs
dc.subject role cs
dc.subject nízkoprahovost cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject sociálně vyloučená lokalita cs
dc.subject Low-threshold centre for children and young people en
dc.subject low-threshold club Pavlač en
dc.subject contact work en
dc.subject contact worker en
dc.subject social work en
dc.subject social worker en
dc.subject first-contact services en
dc.subject role en
dc.subject low threshold en
dc.subject target group en
dc.subject social exclusion en
dc.subject socially excluded area en
dc.title Úloha kontaktního pracovníka z pohledu pracovníků a klientů Nízkoprahového klubu Pavlač
dc.title.alternative Role of Contact Worker from the Point of View of Employees and Clients of Pavlač Low Threshold Club
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tannenbergerová, Monika
dc.date.accepted 2015-01-12
dc.description.abstract-translated Quality of a service can be measured not only by the fact that its users can identify the offer but also by the skills of contact workers who should be able to actively communicate and offer crucial information as well as cooperate with the users in order to complete their projects. The topic of "the contact worker from the perspective of the personnel and clients of the Low-threshold club Pavlač" was chosen to obtain their feedback on the services of low-threshold centres for children and young people and the role of the contact workers in them. Qualitative research carried out as a part of this thesis aims to show the views both of the personnel and the clients of the services; how they understand the role of the contact worker; what they understand as their main responsibilities and which aspects they see as the priority. Finally, the collected answers are compared in order to reveal how the views and expectations of the personnel and the clients differ.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35015
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-11-26
local.subject nízkoprahová centra cs
local.subject sociální pracovníci cs
local.subject low-threshold centers en
local.subject social workers en


Files in this item

Files Size Format View
lišková_2013_dp.pdf 8.383Mb PDF View/Open
lišková_2013_vp.doc 15.16Kb Microsoft Word View/Open
lišková_2013_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account