Vliv a přínos salesiánského střediska na využití volného času mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv a přínos salesiánského střediska na využití volného času mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Macháčková, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:51Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:51Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29142
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je vliv Salesiánského střediska v Brně Žabovřeskách na volný čas mládeže. V teoretické části práce se pojednává o životě Dona Bosca, o jeho preventivním výchovném systému, o kongregaci salesiánů Dona Bosca. V praktické části byl veden rozhovor s osmi respondenty, kteří dochází do Salesiánského střediska v Brně Žabovřeskách. Výzkumná otázka praktické části byla formulována takto: "Jak salesiáni ovlivňují nabídkou a přístupem volný čas mládeže?" V práci jsem formulovala jednu vedlejší výzkumnou otázku: "Jak děti vnímají křesťanskou výchovu ve středisku?" Cílem práce je zhodnotit nabízené aktivity střediska očima dětí. Salesiánské středisko mládeže je církevní zařízení a jako takové má svá specifika. Smyslem práce je zjistit, čím je zařízení pro děti přitažlivé.
dc.format 53
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Don Bosco cs
dc.subject salesiánské středisko mládeže cs
dc.subject oratoř cs
dc.subject preventivní výchovný systém cs
dc.subject animátor cs
dc.subject vychovatel cs
dc.subject víra cs
dc.subject Don Bosco en
dc.subject the Salesian Youth Centre en
dc.subject oratory en
dc.subject preventive educational system en
dc.subject animator en
dc.subject educator en
dc.subject faith en
dc.title Vliv a přínos salesiánského střediska na využití volného času mládeže
dc.title.alternative Influence and Benefits of Salesian Center on Using Leisure Time of Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The theme of the thesis is the influence of the Salesian center in Brno - Žabovřeskách on youth leisure. In the theoretical part of the thesis deals with the life of Don Bosco, his preventive educational system, the Congregation of the Salesians of Don Bosco. In the practical part of the interview was conducted with eight respondents who visits the Salesian center in Brno - Žabovřeskách. Research question the practical part was formulated as follows: "As Salesians affect the supply of and access to youth leisure? "At work, I formulated a secondary research question as follows: "How children perceive Christian education at the center?" The aim is to evaluate the activities offered by the Centre through the eyes of children. Salesian Youth Centre is a church facility and as such has its own specifics. The purpose is to find out what the device is attractive for children.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35018
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
macháčková_2013_dp.pdf 1.078Mb PDF View/Open
macháčková_2013_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
macháčková_2013_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account