Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jako akční pole sociální pedagogiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jako akční pole sociální pedagogiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Martinec, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:52Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:52Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29144
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na téma nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jako akční pole sociální pedagogiky. V teoretické části jsou uvedeny obecné poznatky, ze kterých vychází činnost nízkoprahových zařízení. Dále je zde vymezena problematika nízkoprahových zařízení, včetně jejich poslání, role pracovníků těchto zařízení a popisu rizikové mládeže. Praktická část obsahuje rozhovory s pracovníky a klienty vybraného nízkoprahového zařízení. Hlavním úkolem těchto rozhovorů bylo zjistit, jak nízkoprahová zařízení působí na své klienty a jaké k tomu využívají prostředky.
dc.format 80 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nízkoprahová zařízení pro děti a mládež cs
dc.subject činnost nízkoprahových zařízení cs
dc.subject pracovníci nízkoprahových zařízení cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject riziková mládež cs
dc.subject patologické chování cs
dc.subject low-threshold facilities for children and youth en
dc.subject activity of low-threshold facilities en
dc.subject workers of low-threshold facilities en
dc.subject social worker en
dc.subject youth at risk en
dc.subject pathological behaviour en
dc.title Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jako akční pole sociální pedagogiky
dc.title.alternative Low-Threshold Facilities for Children and Youth as an Action Field of Social Pedagogy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis is focused on low-threshold facilities for children and youth as an action field of social pedagogy. In the theoretical part are introduced a general knowledge from which is based the activity of low-threshold facilities. Then there is defined the issue of low-threshold facilities, including their mission, the role of the staff of this facilities and a description of youth at risk. The practical part contains the interviews with staff and clients of selected low-threshold facility. The main task of these interviews was to determine, how low-threshold facilities work on their clients and which resources are used.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35021
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject nízkoprahová centra cs
local.subject sociální pracovníci cs
local.subject low-threshold centers en
local.subject social workers en


Files in this item

Files Size Format View
martinec_2013_dp.pdf 1.900Mb PDF View/Open
martinec_2013_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
martinec_2013_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account