Problematika odhalování řidičů motorových vozidel pod vlivem omamných a psychotropních látek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika odhalování řidičů motorových vozidel pod vlivem omamných a psychotropních látek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Matoušek, Petr
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:52Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:52Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29146
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou odhalování řidičů motorových vozidel pod vlivem omamných a psychotropních látek Policií České republiky. Cílem této práce a jejím významem je popsat a analyzovat základní fakta a problémy při detekci ovlivněných řidičů motorových vozidel omamnou a psychotropní látkou. V teoretické části charakterizuje návykové látky, jejich vliv na řidiče, související právní normy a rovněž historický vývoj v této sféře. Praktickou část reprezentuje výzkum uskutečněný prostřednictvím dotazníku, který měl za cíl potvrdit, popřípadě vyvrátit hypotézy vytvořené k danému tématu.
dc.format 72
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Omamná a psychotropní látka cs
dc.subject jiná návyková látka cs
dc.subject droga cs
dc.subject odhalování cs
dc.subject řidič motorového vozidla cs
dc.subject policista cs
dc.subject účinek cs
dc.subject vliv na řidiče cs
dc.subject užívání cs
dc.subject technický prostředek cs
dc.subject právní norma cs
dc.subject prevence cs
dc.subject sociální problémy cs
dc.subject Narcotic and psychotropic substances en
dc.subject other addictive substance en
dc.subject drug detection en
dc.subject the driver of a motor vehicle en
dc.subject a police officer en
dc.subject effect en
dc.subject effect on driver use technical means en
dc.subject legal standards en
dc.subject prevention of social problems en
dc.title Problematika odhalování řidičů motorových vozidel pod vlivem omamných a psychotropních látek
dc.title.alternative The Issue of Identifying Drivers of Motor Vehicles under the Influence of Narcotics and Psychotropic Drugs
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dalajka, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the detection of drivers of motor vehicles under the influence of narcotic drugs and psychotropic substances Police of the Czech Republic. The aim of this work and its significance is to describe and analyze the basic facts and issues in the detection of affected drivers of motor vehicles narcotic and psychotropic substances. The theoretical part describes the addictive substances, and their impact on driver, related regulations, as well as historical developments in this sphere. The practical part represents research conducted through a questionnaire, which aimed to confirm or refute hypotheses generated on the topic.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35023
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
matoušek_2013_dp.pdf 1.312Mb PDF View/Open
matoušek_2013_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
matoušek_2013_op.doc 18.16Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account