Význačné osobnosti regionu a jejich přínos pro sociální pedagogiku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Význačné osobnosti regionu a jejich přínos pro sociální pedagogiku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Mendlík, Václav
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:53Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:53Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29149
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je pokus o zviditelnění tří brněnských osobností a jejich přínos pro sociální pedagogiku. Jedná se o méně známé osobnosti z oborů psychologie a pedagogiky. Bakalářská práce popisuje ve stručnosti jejich životní osudy, zabývá se dílem, které vytvořili. V závěru se pokouší určit, kdo svou prací více ovlivnil sociální pedagogiku u nás. Jedná se o práci teoretickou, založenou na historickosrovnávací analýze textu a dostupných materiálů.
dc.format 57s. (67073 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální pedagogika cs
dc.subject psychologie cs
dc.subject pedagogika cs
dc.subject analýza textu cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject Social pedagogy en
dc.subject psychology en
dc.subject pedagogy en
dc.subject text analysis en
dc.subject personality en
dc.title Význačné osobnosti regionu a jejich přínos pro sociální pedagogiku
dc.title.alternative Outstanding Personalities of the Region and Their Contribution to Social Pedagogy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is an attempt to highlight three of Brno personalities and their contribution for Social pedagogy. These are less well known personalities from the fields of psychology and pedagogy. The thesis describes in brief their life destinies, it deals with the work they have created. In the end, is trying to determine who their work more influenced by social education with us. It is a theoretical work, based on historical comparative the analysis of the text and available materials.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35026
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25
local.subject Konečný, Robert, 1906-1981 cs
local.subject Uher, Jan, 1891-1942 cs
local.subject Kratina, Ferdinand, 1885-1944 cs
local.subject regionální celebrity cs
local.subject filozofové cs
local.subject pedagogové cs
local.subject Konečný, Robert, 1906-1981 en
local.subject Uher, Jan, 1891-1942 en
local.subject Kratina, Ferdinand, 1885-1944 en
local.subject regional celebrities en
local.subject philosophers en
local.subject educationalists en


Files in this item

Files Size Format View
mendlík_2013_dp.pdf 2.492Mb PDF View/Open
mendlík_2013_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
mendlík_2013_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account