Dětská hra a její místo ve výchově

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dětská hra a její místo ve výchově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, František
dc.contributor.author Mészárosová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:54Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:54Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29150
dc.description.abstract Bakalářská práce "Dětská hra a její místo ve výchově" sestává ze dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část objasňuje význam dětské hry, její vývoj a funkci, kterou plní v životě dítěte. Seznamuje s klasifikací her a hračkami. Práce se též zabývá rodinnými vazbami a vztahy mezi vrstevníky. Neopomíjí herní tendence poskytované školskými institucemi a instituce stojící mimo školní rámec. Část praktická je tvořena kvantitativním výzkumem. Zabývá se vytvořeným dotazníkem, hypotézami a vyhodnocenými odpověďmi respondentů.
dc.format 65 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hra cs
dc.subject dítě cs
dc.subject dětská hra cs
dc.subject vývojová psychologie cs
dc.subject hračka cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vztahy cs
dc.subject vrstevníci cs
dc.subject předškolní vzdělávání cs
dc.subject škola cs
dc.subject učitel cs
dc.subject game en
dc.subject child en
dc.subject children´s game en
dc.subject developmental psychology en
dc.subject toy en
dc.subject family en
dc.subject parents en
dc.subject education en
dc.subject relationships en
dc.subject peers en
dc.subject preschool educations en
dc.subject school en
dc.subject teacher en
dc.title Dětská hra a její místo ve výchově
dc.title.alternative Children's Game and Its Place in Education
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fejová, Ludmila
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis "Children´s game and its place in education" is composed of two main parts theoretical and practical. The theoretical part clarifies the importance of children´s game, its development and function which it fulfills in the life of a child. It introduces the reader to classification of games and toys. Thesis also deals with family relationships and relationships between peers. It does not ignore gaming trends provided by school institutions and institutions outside the school framework. The practical part is composed of quantitative research. It deals with the created questionnaire, hypotheses and evaluated answers of respondents.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35027
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-28
local.subject didaktické hry cs
local.subject educational games en


Files in this item

Files Size Format View
mészárosová_2013_dp.pdf 2.795Mb PDF View/Open
mészárosová_2013_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
mészárosová_2013_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account