Etické Aspekty eutanzie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Etické Aspekty eutanzie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laca, Slavomír
dc.contributor.author Mráková, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:55Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:55Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29153
dc.description.abstract Tématem mojí bakalářské práce jsou Etické aspekty eutanazie. V první kapitole se zabývám základními pojmy eutanazie, historií, bioetickým a právním pohledem na tuto problematiku. Druhá kapitola rozebírá názor církve a zastánců eutanazie. A ve třetí kapitole se zabývám problematikou eutanazie ve světě. V praktické části jsme zjišťovala všeobecný znalost pojmu eutanazie a názor na uplatnění v praxi.
dc.format 56 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject eutanazie cs
dc.subject bioetika cs
dc.subject právní pohled cs
dc.subject církev cs
dc.subject zastánci cs
dc.subject problematika ve světě cs
dc.subject Euthanasia en
dc.subject bioethics en
dc.subject legal view en
dc.subject church supporters en
dc.subject problems in the world en
dc.title Etické Aspekty eutanzie
dc.title.alternative Ethical Aspects of Euthanasia
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated The topic of my thesis is the ethical aspects euthanasia. First chapter deals with the basic concepts of euthanasia, history, bioethical and legal perspectives on this issue. The second chapter discusses the notion of the church as proponents of euthanasia. And third chapter deals with the issue of euthanasia in the world. In the practical part, we examined the general knowledge of the concept of euthanasia and view the application in practice.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35031
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
mráková_2013_dp.pdf 1.289Mb PDF View/Open
mráková_2013_vp.doc 15.91Kb Microsoft Word View/Open
mráková_2013_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account