Zařazení dětí s PAS do ZŠ a jejich volnočasové aktivity v okrese Znojmo

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zařazení dětí s PAS do ZŠ a jejich volnočasové aktivity v okrese Znojmo

Show simple item record

dc.contributor.advisor Havelka, Petr
dc.contributor.author Najmonová, Miroslava
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:56Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:56Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29158
dc.description.abstract Jsou zákonem dané možnosti, do jaké základní školy a za jakých podmínek se zařazují handicapované děti. Zaměřila jsem se na děti s Poruchami autistického spektra v okrese Znojmo. Jaké zde mají možnosti při výběru základní školy a jakými aktivitami v mimoškolní činnosti mohou trávit svůj volný čas. Dalším okruhem zájmu mé bakalářské práce je zjistit, jaký názor na integraci a inkluzi do běžné základní školy dětí s Poruchou autistického spektra mají jejich rodiče, pedagogové a ostatní osoby pracující s těmito dětmi. Průzkum budu provádět formou dotazníku pro rodiče dětí a rozhovorem s pedagogy a ostatními pracovníky. Vzhledem k úzké skupině respondentů budou získaná data zpracována kvalitativní metodou.
dc.format 70
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Poruchy autistického spektra cs
dc.subject integrace cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject individuální vzdělávací plán cs
dc.subject osobní asistent cs
dc.subject asistent pedagoga cs
dc.subject Autism spectrum disorders en
dc.subject integration en
dc.subject inclusion en
dc.subject individual education plan en
dc.subject personal assistant en
dc.subject teaching assistant en
dc.title Zařazení dětí s PAS do ZŠ a jejich volnočasové aktivity v okrese Znojmo
dc.title.alternative Inclusion of Children with ASD in Primary Schools and Their Leisure Time Activities in Znojmo Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated They are the law of the possibilities to which primary school and under what conditions are classified disabled children. I focused on children with Autism spectrum disorders in the district of Znojmo. What are they have options when choosing a primary school and in extracurricular activities such activities can spend their leisure time. Another area of interest of my thesis is to determine the attitudes toward integration and inclusion into regular primary school children with Autism spectrum disorders have their parents, teachers and others working with these children. The survey I carried out a questionnaire for parents and interviews with teachers and other workers. Due to the close group of respondents obtained data will be processed by qualitative method.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35036
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject autistické děti cs
local.subject inkluzivní vzdělávání cs
local.subject children with autism en
local.subject inclusive education en


Files in this item

Files Size Format View
najmonová_2013_dp.pdf 2.943Mb PDF View/Open
najmonová_2013_vp.pdf 473.4Kb PDF View/Open
najmonová_2013_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account