Současná rodina a škola ve výchově dítěte

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Současná rodina a škola ve výchově dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, František
dc.contributor.author Paulová, Leona
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:20Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:20Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29224
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Současná rodina a škola ve výchově dítěte je zaměřena na oblast rodinné výchovy a pedagogiky. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je vymezena definice rodiny, její funkce a srovnání z časového hlediska. Druhá kapitola je zaměřena na výchovu v rodině a třetí kapitola na výchovu ve škole. Praktickou část tvoří kvantitativní výzkum provedený pomocí dotazníkového šetření na základní škole a jeho následná analýza.
dc.format 76 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Výchova cs
dc.subject výchovné styly cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject klima cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject Education en
dc.subject educational styles en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject teacher en
dc.subject climate en
dc.subject cooperation en
dc.title Současná rodina a škola ve výchově dítěte
dc.title.alternative Current Family and School in the Education of Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fejová, Ludmila
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated Bachelor Thesis on the Current family and school in child care is focused on family education and pedagogy. The theoretical part is divided into three chapters. In the first chapter, there is the definition of family, its function and compared over time. The second chapter focuses on education in the family, and the third chapter on education in the school. The practical part consists of quantitative research conducted through a questionnaire survey in primary school and its subsequent analysis.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35165
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
paulová_2013_dp.pdf 1.778Mb PDF View/Open
paulová_2013_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
paulová_2013_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account