Prevence drogové závislosti mládeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prevence drogové závislosti mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Plaček, Jiří
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:26Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:26Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29243
dc.description.abstract PLAČEK, Jiří: Prevence drogové závislosti mládeže [Bakalářská práce]. Univerzita Tomá-še Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Renata Oralová. Brno, 2014. Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku drog. V teoretické části objasňuje základní pojmy jako droga, drogová závislost, syndrom závislosti, abstinenční syndrom, toxikomá-nie, narkománie, typologie drogových závislostí. Dále se blíže soustředí na protidrogovou prevenci a její cíle a sociální aspekty ovlivňující orientaci k drogám. V praktické části se zabývá hodnocením současné reálné situace v oblasti drog na dvou středních školách v regionu. Kvantitativním empirickým výzkumem provedeným technikou dotazníku jsou zde potvrzeny nebo vyvráceny stanovené hypotézy. Na základě výsledků průzkumu jsou zde uvedena doporučení pro praxi s cílem zvýšit kvalitu protidrogové prevence na těchto školách.
dc.format 56
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Droga cs
dc.subject Drogová závislost cs
dc.subject Toxikománie cs
dc.subject Narkománie cs
dc.subject Primární prevence cs
dc.subject Mládež cs
dc.subject Škola cs
dc.subject Rodina cs
dc.subject Drug en
dc.subject Drug addiction en
dc.subject Addiction en
dc.subject Primary prevention en
dc.subject Young people en
dc.subject School en
dc.subject Family en
dc.title Prevence drogové závislosti mládeže
dc.title.alternative Drug Addiction Prevention of Youth
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dalajka, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated Placek Jiri: Prevention of drug dependence young people [Bachelor Work]. Tomas Bata University in Zlin. Faculty of Humanities. Institute of Interdisciplinary Studies in Brno. Head of bachelor work: Mgr. Renata Oralova. Brno, 2014. Bachelor thesis is focused on the issue of drugs. In the theoretical section, it explains the basic concepts - like are drugs, the drug addiction, the dependence syndrome, the abstinence syndrome, the addiction, the drug addiction and the typology of drug addiction. Furthermore, it focuses closer on the drug prevention, its objectives and the social aspects, which affects orientation to drugs. In the practical part, it deals with the evaluation of the current real situation in the drugs field in two local secondary schools. The pronouced hypotheses here are cinfirmed or excluded by the quantitative empirical research which are implemented in the form of questionnaires. There are presented herein practice recom-mendations to improve the quality of drug prevention at secondary schools by the results based of the survey.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35204
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-25
local.subject protidrogová prevence cs
local.subject děti a mládež cs
local.subject drug abuse prevention en
local.subject children and youth en


Files in this item

Files Size Format View
plaček_2013_dp.pdf 1.746Mb PDF View/Open
plaček_2013_vp.doc 18.64Kb Microsoft Word View/Open
plaček_2013_op.doc 17.78Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account