Vztah penitenciaristiky k jiným vědám

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vztah penitenciaristiky k jiným vědám

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Procházka, Jan
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:29Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:29Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29251
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vztahem penitenciaristiky k jiným vědám. V první kapitole se věnuje analýze pojmu penitenciaristika, vztahem jednotlivých vědních disciplín, jako je psychologie, pedagogika či sociologie, s penitenciární vědou a jejich využitelnosti ve vězeňské praxi. Zabývá se vlivem prizonizace na odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody, psychologickými vlivy a sociálními vztahy mezi odsouzenými a personálem Věznice. Cílem práce je průzkum u příslušníků Vězeňské služby pomocí kvantitativní metody formou dotazníkového šetření na aplikování získaných znalostí z těchto vědních oborů v praxi.
dc.format 64
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject penitenciaristika cs
dc.subject Vězeňská služba cs
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject prizonizace cs
dc.subject věznice cs
dc.subject vztah vědních oborů cs
dc.subject penology en
dc.subject prison service en
dc.subject imprisonment en
dc.subject resocialization en
dc.subject prisonisation en
dc.subject jail en
dc.subject realtionship of disciplines en
dc.title Vztah penitenciaristiky k jiným vědám
dc.title.alternative Relation between Penitentiary Science and Other Sciences
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kalivodová, Zuzana
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the relationship of penology to other sciences. The first chapter is devoted to analysis of the concept penology, the relationship between various disciplines such as psychology, pedagogy and sociology, with penology science and their applicability in prison practice. It deals with the influence of prisonisation to convict in prison, psychological and social influences of relations between convicts and prison staff. The aim is to survey the quantitative method of questionnaire survey among members of the Prison Service on applying the knowledge gained from these disciplines in practice.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35215
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
procházka_2013_dp.pdf 1.661Mb PDF View/Open
procházka_2013_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
procházka_2013_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account