Výukové a výchovné problémy žáků na základních školách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výukové a výchovné problémy žáků na základních školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Procházková, Aneta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:30Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:30Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29252
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Výukové a výchovné problémy žáků na základní škole" je za-měřená na výukovou složku, kde jsou definovány zásady a cíle vzdělávání, které musí dodržovat každá školní instituce a to dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále v rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy. Také jsou zde uvedeny různé alternativy vzdělávání zaměřené na individuálnější přístup k žákovi. Ve výchovné složce se práce zaměřuje na rodinu a na školu, kde vyvrací zaběhnuté klišé, že pedagog nevychovává. Z obou složek poté vychází další dvě kapitoly zabývající se konkrétně poruchami chování a specifickými poruchami učení, jež jsou důsledkem výukových a výchovných problémů. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí a to na teoretickou a praktickou. Teoretická je obohacená i o vlastní zkušenost z pozorování, jež jsem získala v rámci vykonání praxe v Základní škole Klášterní Moravský Krumlov. Praktická část je sestavena z polo strukturovaného rozhovoru, jehož se účastnili žáci od 5. 9. ročníku tohoto školního zařízení. Zde je cílem ukázat pohled žáka na celkovou výukovou a výchovnou situaci. Účastníci rozhovoru byli z každé třídy zastoupeni jak ženským tak mužským pohlavím. Závěrem je, že problematika výuky souvisí se stylem vedení výuky pedagoga.
dc.format 82 s. (161 066 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Žák cs
dc.subject dítě cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject rodič cs
dc.subject škola cs
dc.subject výuka cs
dc.subject výchova cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject specifické poruchy učení cs
dc.subject Student en
dc.subject child en
dc.subject teacher en
dc.subject parent en
dc.subject school en
dc.subject education en
dc.subject behavior disorders en
dc.subject learning disabilities en
dc.title Výukové a výchovné problémy žáků na základních školách
dc.title.alternative Teaching and Educational Problems of Pupils at Elementary Schools
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tannenbergerová, Monika
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis "The educational and raising problems of the primary school students" is focused on the educational part, where are defined the principles and goals of education, by which every educational institution must abide according to the law n. 561/2004 of legal code about preschool, primary school, high school and other education ("school law") and also in the general educational program for primary schools. It also includes different alternatives of education focused on more individual approach to a student. In the part focused on raising of the students this thesis deals with family and school, where it denies the common cliché that the teacher does not raise the children. The two parts of the thesis are followed and concluded by two chapters dealing with specific behavior disorders and learning disabilities, which are the result of educational and raising problems. The thesis is divided in two parts, a theoretical one and a practical one. The theoretical research is supplemented by personal experience gained by a practical training in the Primary School Klášterní Moravský Krumlov. The practical part is made from a halfstructured dialogue, which the students of 5th to 9th grade of the mentioned school participated in. The dialogue's goal is to show the point of view of a student on the whole education. The participants from every each class were both males and females. It concludes that the problem of educating is connected to the teacher's way of leading the classes.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35216
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
procházková_2013_dp.pdf 3.770Mb PDF View/Open
procházková_2013_vp.doc 19.09Kb Microsoft Word View/Open
procházková_2013_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account