Historie a současnost sociálního zabezpečení příslušníků ozbrojených sil

DSpace Repository

Language: English čeština 

Historie a současnost sociálního zabezpečení příslušníků ozbrojených sil

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Rokosová, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:36Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:36Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29274
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Historie a současnost sociálního zabezpečení příslušníků ozbrojených sil" se zabývá problematikou sociálního zabezpečení ve stáří. Pro velkou šíři tohoto problému jsem se zaměřila na příslušníky ozbrojených sil. Tato práce krátce seznamuje s historií důchodového pojištění a s historií nároků na dávky související se skončením služebního poměru bezpečnostních sborů. Nejvíce se ale zaměřuje na současnost. Jsou zde popsány tři pilíře českého důchodového systému. Práce upozorňuje na důsledek nastavení výše starobních důchodů a tedy stáří jako rizikové z hlediska chudoby. Dále se věnuje výsluhovým příspěvkům.
dc.format 48 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální událost cs
dc.subject důchodové pojištění cs
dc.subject důchodové spoření cs
dc.subject doplňkové penzijní spoření cs
dc.subject stárnutí populace cs
dc.subject chudoba cs
dc.subject udržitelnost důchodového systému cs
dc.subject reforma penzijního systému cs
dc.subject výsluhový příspěvek cs
dc.subject Social issue en
dc.subject retirement pension insurance en
dc.subject retirement pension savings en
dc.subject additional retirement pension savings en
dc.subject population aging en
dc.subject poverty en
dc.subject retirement pension system sustainability en
dc.subject retirement pension system reform en
dc.subject service pension en
dc.title Historie a současnost sociálního zabezpečení příslušníků ozbrojených sil
dc.title.alternative History and the Present of Social Security of the Armed Forces Members in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis "Past and present social security situation of the armed forcemembers" covers social security in post-productive age. For a broad scope of the problem it was focused on members of the armed forces. The thesis briefly introduces history of retirement insurance andentitlement to employment termination benefit of the armed forces. However, the main body of the work is focused on contemporary situation. The three pillars of the Czech retirement pension are described in the thesis. The work points out consequence of the height of retirement pension setting. Hence, it sees post-productive age risk in terms of poverty. Furthermore, it deals with service pension.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35244
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-11
local.subject sociální zabezpečení cs
local.subject armáda cs
local.subject social security en
local.subject armed forces en


Files in this item

Files Size Format View
rokosová_2013_dp.pdf 2.131Mb PDF View/Open
rokosová_2013_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
rokosová_2013_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account