Systém vzdělávání hasičů v ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Systém vzdělávání hasičů v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heinzová, Miroslava
dc.contributor.author Rolenc, Miroslav
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:38Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:38Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29275
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje problematice vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR. Prací jsem chtěl poukázat, že se jedná o ucelený, stále se opakující proces, který se vyvíjí dle potřeb společnosti. V jednotlivých částech se zabývám základními požadavky na profesi hasiče, historii HZS ČR. Dále mám zaměření na jednotlivé druhy kurzů a na fyzické testy. Praktická část hledá důvody vstupu do HZS ČR.
dc.format 78
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vzdělávání cs
dc.subject Hasičský záchranný sbor cs
dc.subject odborná způsobilost cs
dc.subject specializačníkurzy cs
dc.subject Školní a výcvikové zařízení HZS ČR cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject služební poměr cs
dc.subject Integrovanýzáchranný systém cs
dc.subject hasič cs
dc.subject lektor cs
dc.subject výuka cs
dc.subject výcvik cs
dc.subject zkouška cs
dc.subject Education en
dc.subject Fire Brigade en
dc.subject prifessional competence and specialization courses en
dc.subject school and training facility of Fire and Rescue Service of the Czech Republic en
dc.subject extraordinaryevent en
dc.subject staff ratio en
dc.subject the Integrated Rescue Systém en
dc.subject fireman en
dc.subject lector en
dc.subject tuition en
dc.subject training en
dc.subject exam en
dc.title Systém vzdělávání hasičů v ČR
dc.title.alternative Educational System of Firefighters in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis addresses the problem of educating members of the Fire and Rescue Service of the Czech Republic. With this thesis I wanted to point out that this is a comprehensive, repetitive process that evolves according to the needs of society. In the individual chapters I deal with the basic requirements of the profession of the firefighter in the history of Fire and Rescue Service of the Czech Republic. Furthermore, I focus on different types of courses and physical tests. The practical part is looking at reasons for entry into the Fire and Rescue Service of the Czech Republic.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35245
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-28
local.subject hasiči cs
local.subject odborný výcvik cs
local.subject profesní vzdělávání cs
local.subject fire fighters en
local.subject vocational education en
local.subject professional education en


Files in this item

Files Size Format View
rolenc_2013_dp.pdf 4.266Mb PDF View/Open
rolenc_2013_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
rolenc_2013_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account