Humanistické hnutí - výchova k aktivnímu nenásilí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Humanistické hnutí - výchova k aktivnímu nenásilí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tannenbergerová, Monika
dc.contributor.author Smetana, Pavel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:42Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:42Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29289
dc.description.abstract Smyslem této práce je zdokumentovat vznik a vývoj Humanistického hnutí, myšlenky, na kterých toto hnutí vzniklo a stojí. Dále zde chci představit hlavní myslitele, ze kterých Humanistické hnutí vychází, jejich stručný život, myšlenky a dílo. Dalším okruhem pak je přehled současných aktivit Humanistického hnutí s důrazem na jejich pedagogickou činnost, zaměřenou na aktivní nenásilí. Neodmyslitelnou součástí této práce je praktický výzkum provedený mezi představiteli a příznivci tohoto hnutí formou rozhovorů.
dc.format 64 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Humanistické hnutí cs
dc.subject aktivní nenásilí cs
dc.subject Nový univerzalistický humanismus cs
dc.subject Humanist movement en
dc.subject active nonviolence en
dc.subject New universalist humanism en
dc.title Humanistické hnutí - výchova k aktivnímu nenásilí
dc.title.alternative Humanistic Movement - Education to Active Nonviolence
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The purpose of this paper is to documenting the origin and development of the Humanist movement, the ideas on which this movement emerged and costs. Furthermore, here I present the main thinkers of the Humanist movement which is based on their brief lives, thoughts and works. Another area then is an overview of the current activities of the Humanist Movement with an emphasis on their educational activities focused on active nonviolence. An essential part of this work is a practical research conducted between leaders and supporters of the movement through interviews.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35267
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject humanismus cs
local.subject humanism en


Files in this item

Files Size Format View
smetana_2013_dp.pdf 1.669Mb PDF View/Open
smetana_2013_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
smetana_2013_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account