Vzdělávání dospělých z pohledu sociální pedagogiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vzdělávání dospělých z pohledu sociální pedagogiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laca, Slavomír
dc.contributor.author Soldánová, Taťána
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:44Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:44Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29293
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou vzdělávání dospělých a pohledem sociální pedagogiky na tuto oblast. Práce popisuje vznik, rozvoj a vývoj vzdělávání dospělé populace, sociální pedagogiku jako vědu, která se touto problematikou zabývá, také aktivní politiku zaměstnanosti, její nástroje a opatření. Nedílnou součástí je i profesní vzdělávání a motivace pro možnost nadále se vzdělávat. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na hodnocení procesu vzdělávání dospělých, samotnými účastníky.
dc.format 72 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vzdělávání dospělých cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject motivace cs
dc.subject politika zaměstnanosti cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject další profesní vzdělávání cs
dc.subject adult education en
dc.subject social education en
dc.subject motivation en
dc.subject employment policy en
dc.subject unemployment en
dc.subject continuing professional education en
dc.title Vzdělávání dospělých z pohledu sociální pedagogiky
dc.title.alternative Adult Education from the Point of View of Social Pedagogy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heinzová, Miroslava
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with adult education and the perspective of social pedagogy in this area. This work describes the origin, evolution and development of education of the adult population, social pedagogy as a science that deals with this issue, as well as active employment polici instruments and measures. An integral part is of professional education and motivation for the opportunity to continue their education. The survey was designed to assess the process of adults education participants themselves.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35272
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
soldánová_2013_dp.pdf 1.915Mb PDF View/Open
soldánová_2013_vp.doc 16.12Kb Microsoft Word View/Open
soldánová_2013_op.doc 18.91Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account