Vliv finanční situace v rodině na sociální vyloučení žáka

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv finanční situace v rodině na sociální vyloučení žáka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Spisarová, Pavla
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:45Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:45Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29295
dc.description.abstract Tato práce pojednává o problematice sociálního vyloučení dítěte v rámci školního kolektivu v návaznosti na finanční situaci v jeho rodině. Vymezuje jednotlivé pojmy jako je rodina a její funkce s důrazem na komplexní výchovu a rozvoj jedince, sociální status dítěte a socioekonomický status rodiny. Věnuje se tématu vzdělávání a roli dítěte v rámci školního kolektivu. Dále se věnuje tématu sociálního vyloučení, jeho důsledky jako je šikana a další sociálně patologické jevy. V praktické části odpovídá na otázku, zda a jakým způsobem může špatná finanční situace rodiny ovlivnit postavení dítěte v kolektivu vrstevníků.
dc.format 60 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální vyloučení cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject rodičovský vzor cs
dc.subject socioekonomický status cs
dc.subject šikana cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject Social exclusion en
dc.subject family en
dc.subject education en
dc.subject school education en
dc.subject parent´s exemplar en
dc.subject socio-economic status en
dc.subject bullying en
dc.subject societal pathological phenomenons en
dc.title Vliv finanční situace v rodině na sociální vyloučení žáka
dc.title.alternative Influence of Financial Situation in the Family on Social Exclusion of a Student
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ronzová, Yvona
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with social exclusion issues of children from school society as a follow-up to financial situation in their families. It defines particular terms such as family and its intent with emphasis on comprehensive education and individual development, social status of a child and socioeconomic status of family. It is devoted to theme of schooling and the role of child in school collective. The last theme is subject of social exclusion itself, its consequences like bulling and other societal pathological phenomenons. Practical part responds the question whether and how can poor financial family situation influence position of child in fellowship of coevals.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35275
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
spisarová_2013_dp.pdf 1.935Mb PDF View/Open
spisarová_2013_vp.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open
spisarová_2013_op.pdf 594.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account