Náhradní rodinná péče - profesionální pěstouni

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Náhradní rodinná péče - profesionální pěstouni

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Staňková, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:45Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:45Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29296
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na nově se formující oblast náhradní rodinné péče v České republice označovanou jako profesionální pěstounská péče. Teoretická část popisuje náhradní péči jako systémový komplex institutů řešících péči o ohrožené děti, popisuje její jednotlivé typy a uvádí jejich charakteristiky. Největší prostor je zde věnován vysvětlení základních principů pěstounské péče na přechodnou dobu a především požadavkům a kritériím pro výběr profesionálních pěstounů, kteří mají tvořit novou skupinu státních zaměstnanců pracujících v tomto sektoru. Praktická pasáž se, formou dotazníkového šetření, snaží zmapovat informovanost veřejnosti o této problematice, její náhled na možné komplikace spojené s tímto novým trendem v oblasti péče o děti a především prozkoumat její ochotu uvažovat o možnosti vstoupit na toto pole jako jeho aktivní součást.
dc.format 71 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject sociálně-právní ochrana dětí cs
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject pěstounská péče cs
dc.subject profesionální pěstounská péče cs
dc.subject family en
dc.subject social-legal child protection en
dc.subject surrogate family care en
dc.subject foster care en
dc.subject professional foster care en
dc.title Náhradní rodinná péče - profesionální pěstouni
dc.title.alternative Substitute Family Care - Professional Foster Parents
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Průšová, Lenka
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the newly developing area of surrogate family care in the Czech Republic termed as a professional foster care. Theoretical part of the thesis describes the surrogate family care as a systematic complex of institutions dealing with the care for neglected children, it also describes its individual types and their characteristics. The biggest attention is paid to the explanation of essential principles of temporary foster care and especially to the requirements and criterions for selection of professional foster parents that will create new group of state employees working in this sector. Practical part of the thesis, utilising questionnaire survey, maps knowledge of general public in this area, its view on possible difficulties connected with this new trend in child care and especially its willingness to consider the possibility to enter this area as its active part.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35276
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
staňková_2013_dp.pdf 3.384Mb PDF View/Open
staňková_2013_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
staňková_2013_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account