Environmentální výchova v rodině

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Environmentální výchova v rodině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzlová, Hana
dc.contributor.author Straková, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:46Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:46Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29299
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou environmentální výchovy v rodině. Cílem práce je zjistit, jaké mají rodiče znalosti v oblasti environmentalistiky a ekologie, a jak se tyto znalosti promítají do jejich postojů, do výchovy dětí a činností v rámci rodiny. Práce je rozdělena na teoretickou část, která je zpracována metodou analýzy a komparace dostupné odborné literatury vztahující se k tématu, a na praktickou část, kde byla použita metoda kvalitativního výzkumu. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy z oboru environmentalistiky a ekologie. V dalších částech se práce zabývá environmentální výchovou a jejím začleněním do systému školního vzdělávání, rodinou a rodinnou výchovou, její historií a sociálními, pedagogickými i psychologickými aspekty. Praktická část je věnována výzkumu a zabývá se mimo jiné charakteristikou respondentů, popisem metody a techniky sběru dat. Součástí praktické části je nezbytná analýza a interpretace dat.
dc.format s. 114
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Environmentalistika cs
dc.subject ekologie cs
dc.subject udržitelný rozvoj cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject environmentální výchova cs
dc.subject etika cs
dc.subject environmentální etika cs
dc.subject axiologie cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rodinná výchova cs
dc.subject Environmental science en
dc.subject ecology en
dc.subject sustainable development en
dc.subject environment en
dc.subject environmental education en
dc.subject ethics en
dc.subject environmental ethics en
dc.subject axiology en
dc.subject family en
dc.subject family education en
dc.title Environmentální výchova v rodině
dc.title.alternative Environmental Education in Family
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with environmental education in the family. Theaim is to find out what knowledge of environmentalism and ecology haveparents, and how this knowledge influence their attitudes to education of children and activities within the family. The work is divided into atheoretical part, which is processed by the analysis and comparison of theavailable literature related to the topic, and on the practical part, whichwas the qualitative research method. In the theoretical part explainingthe basic concepts in the field of environmental sciences and ecology. Inother parts of the thesis deals with environmental education and itsintegration into the system of school education, family education and the family, its history and the social, pedagogical and psychological aspects.The practical part is devoted to research and deals with inter alia the characteristics of respondents describing the methods and techniques ofdata collection. The practical part constist of the necessary analysis andinterpretation of data.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35279
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-16


Files in this item

Files Size Format View
straková_2013_dp.pdf 2.776Mb PDF View/Open
straková_2013_vp.doc 17.11Kb Microsoft Word View/Open
straková_2013_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account