Sociální aspekty integrace seniorů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální aspekty integrace seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Straková, Iveta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:47Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:47Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29300
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce jsou sociální aspekty, které ovlivňují začleňování seniorů do většinové populace. Jsou utříděny do skupin na sociální, osobnostní a socioekonomické. Aspekty jsou popsány obecně a u některých zdůrazněny rozdíly mezi větším městem a obcemi. Bakalářská práce rovněž popisuje činnost orgánů města Brna a jiných organizací v tomto městě působících, ve věci péče o seniory. V praktické části byl proveden kvantitativní výzkum, který zjišťoval mezi seniory vzdělávajícími se v klubech, zda senior, který se vzdělává, udržuje sociální kontakty, orientuje se v oblasti sociální péče a má možnost užívat bezbariérové prostředky hromadné dopravy a zda je integrovaný.
dc.format 81 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Senior cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject rodina cs
dc.subject sociální kontakty cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject sociální péče cs
dc.subject bydlení cs
dc.subject bezbariérovost cs
dc.subject informovaný senior cs
dc.subject Senior en
dc.subject aging en
dc.subject family en
dc.subject social contacts en
dc.subject education en
dc.subject social care en
dc.subject housing en
dc.subject barrier free en
dc.subject informed senior en
dc.title Sociální aspekty integrace seniorů
dc.title.alternative Social Aspects of the Integration of Senior Citizens
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Laca, Slavomír
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The topic of the thesis are social issues that affect the inclusion of older people in the general population. They are categorized into groups based on social, moral and socio-economic background. Aspects are described in general and some in greater detail highlight differences between the major cities and towns. Bachelor thesis also describes the operation of the City of Brno and other organizations active in this city, in the care of the elderly. Practical part of the thesis includes a quantitative research that was conducted to investigate if the seniors who receive education in the clubs for the elderly maintain social contacts, has sufficient information in the field of social care and enjoys the opportunity of barrier-free public transport and whether such senior is integrated.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35280
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25
local.subject vzdělávání seniorů cs
local.subject sociální začleňování cs
local.subject senioři cs
local.subject older adult education en
local.subject social integration en
local.subject older people en


Files in this item

Files Size Format View
straková_2013_dp.pdf 17.44Mb PDF View/Open
straková_2013_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
straková_2013_op.doc 17.27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account