Význam komunikace na sociálních sítích pro děti a mládež

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Význam komunikace na sociálních sítích pro děti a mládež

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Stříteský, Milan
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:48Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:48Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29303
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o významu komunikace na sociálních sítích a je rozdělena na teoretickou a praktickou část.Teoretická část je zaměřena na úlohu a význam moderních komunikačních technologií v životě dětí a mládeže.Zabývá se komunikačním procesem a vývojem komunikačních prostředků od historie až po současnost.Dále jsou přiblíženy pojmy komunikace, média, internet a sociální sítě.Komunikaci realizované prostřednictvím sociálních sítí je věnována větší pozornost, především s důrazem na možné pozitivní či negativní vlivy na děti a mládež. V praktické části jsou zpracovány výsledky kvantitativního výzkumu provedeného formou dotazníku.Otázky jsou orientovány na zjištění významu sociálních sítí v životě dětí a mládeže.
dc.format 70 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Komunikace cs
dc.subject média cs
dc.subject internet cs
dc.subject sociální síť cs
dc.subject děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject Communications en
dc.subject media en
dc.subject internet en
dc.subject social network en
dc.subject children en
dc.subject youth en
dc.title Význam komunikace na sociálních sítích pro děti a mládež
dc.title.alternative The Importance of Communication on Social Networks for Children and Youth
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with importance of communication on social network and is divided into theoretical an practical parts. The theoretical part focuses on the role and importance of modern communication technologies in the lives of children and youth. It deals with the communication process and the development of means of communication, from history to the present. Furthermore, the terms are described as communicatoin, media, internet and social networks.Communications implemented through the social networks is given more attention, especially with emphasis on the possible or negative effects on children and youth. In the practical part the results are presented of quantitative research conducted using a questionnaire.Questions are focused on the findings the importance of social networks in the lives of children and youth.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35285
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-16


Files in this item

Files Size Format View
stříteský_2013_dp.pdf 1.116Mb PDF View/Open
stříteský_2013_vp.doc 18.59Kb Microsoft Word View/Open
stříteský_2013_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account