Eutanázie - fenomén doby

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Eutanázie - fenomén doby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Sukovatá, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:49Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:49Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29308
dc.description.abstract Cílem práce v teoretické části bylo získat obraz o názorech a pohledech odborníků na eutanázii. Zjišťovala jsem, co eutanázie je, kde jsou její kořeny, jaký je její historický vývoj a současný pohled na ni. Zajímala jsem se, jaký je názor na eutanázii v naší republice, jak je řešena v rámci zákonů,předpisů a nařízení. Dále jsem zjišťovala, jak se na eutanázii dívají v jiných zemích,na jiných kontinentech. Kde je eutanázie povolena, kde je zakázána nebo zda jsou zákonynatolik liberální, že záleží na jednotlivci, jak se rozhodne.V praktické části práce jsem se zaměřila na názory veřejnosti. V první části jsem oslovila několik osobnosti veřejného a společenského života jedinouotázkou : "Jaký je Váš názor na eutanázii?" Získané odpovědi jsem ocitovala v práci.Ve druhé části jsem udělala průzkum týkající se názorů na eutanázii mezi laickou veřejností a to formou dotazníkového šetření. Šetření mělo kvantitativní charakter. Cílem nebylo vyřešení problematiky, ale pouze zjistit názor.Získané výsledky jsem zpracovala do grafů.
dc.format 131 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Eutanázie cs
dc.subject eutanázie pasivní cs
dc.subject eutanázie aktivní cs
dc.subject úmysl zabít cs
dc.subject žádost nemocného cs
dc.subject asistovaná sebevražda cs
dc.subject dystanázie cs
dc.subject ortonázie cs
dc.subject Liwing will cs
dc.subject umírání cs
dc.subject smrt cs
dc.subject Euthanasia en
dc.subject passive euthanasia en
dc.subject active euthanasia en
dc.subject the intention to kill en
dc.subject the request of the patient en
dc.subject assisted suicide en
dc.subject dystanázie en
dc.subject ortonázie en
dc.subject Liwing will en
dc.subject dying en
dc.subject death en
dc.title Eutanázie - fenomén doby
dc.title.alternative Euthanasia - Phenomenon of the Present
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bártová, Miloslava
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of the theoretical part was to provide an overview of experts' ideas and views about euthanasia. I studied what euthanasia is, what are its roots, what is its development in history and at present.I was intersted what is the opinion about euthanasia in the Czech Republic, what is its implementation in laws and directives. Furthermore, I investigated opinion about euthanasia in other countries and continents where the euthanasia is both legal and forbidden or where local liberal laws leave space for an individual decision. In the practical phase, I studied public opinion. First, I approached several public personswith the question "what is your opinion about euthanasia?" In the second part, I prepared a survey on ideas about euthanasia among general public using questionnairs. The survey was quantitative, its aim was not to resolve the problem but to find out various views.Obtained results were converted to graphs.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35296
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-16


Files in this item

Files Size Format View
sukovatá_2013_dp.pdf 2.062Mb PDF View/Open
sukovatá_2013_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
sukovatá_2013_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account