Vliv prarodičů na psychosociální vývoj dítěte

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv prarodičů na psychosociální vývoj dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzlová, Hana
dc.contributor.author Svobodová, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:50Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:50Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29310
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na psychosociální vývoj dětí a roli prarodičů v jejich životě. Teoretická část přibližuje charakteristiku vývojových období od narození do období dospívání, vztahy prarodičů a vnoučat a společně trávený čas. Popisuje období starší dospělosti a sociální roli prarodiče. Praktická část přináší kvalitativní výzkum zaměřený na prarodiče a jejich vliv na vývoj vnoučat.
dc.format 51 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject psychosociální vývoj cs
dc.subject prarodiče cs
dc.subject vnoučata cs
dc.subject výchova cs
dc.subject rodina cs
dc.subject vývojové období cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject psychosocial development en
dc.subject grandparents en
dc.subject grandchildren en
dc.subject education en
dc.subject family en
dc.subject developmental period en
dc.subject free time en
dc.title Vliv prarodičů na psychosociální vývoj dítěte
dc.title.alternative Influence of Grandparents on Psychosocial Development of Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the psychosocial development of children and on the role of grandparents in their lives. The theoretical part outlines the characteristic of developmental periods from birth to adolescence, relationships between grandparents and grandchildren and the time spent together. It describes older adulthood and the social role of a grandparent. The practical part presents qualitative research focused on grandparents and their influence on development of grandchildren.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35298
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-16


Files in this item

Files Size Format View
svobodová_2013_dp.pdf 1.357Mb PDF View/Open
svobodová_2013_vp.doc 17.20Kb Microsoft Word View/Open
svobodová_2013_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account