Analýza přístupu obce k výkonnosti z hlediska využití účetních informací, kontroly a finančního řízení

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Analýza přístupu obce k výkonnosti z hlediska využití účetních informací, kontroly a finančního řízení

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza přístupu obce k výkonnosti z hlediska využití účetních informací, kontroly a finančního řízení
Autor: Pechálová, Slávka
Vedoucí: Otrusinová, Milana
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá zhodnocením využívání účetních informací, kontroly a finančního řízení municipální účetní jednotky na příkladu obce Valašská Senice. V teoretické části přibližuje základní pojmy týkající se finančního hospodaření obcí v právním prostředí České republiky. Zvláštní pozornost je věnována zejména územním rozpočtům, které představují hlavní nástroj hospodaření obcí. Další kapitoly jsou věnovány teoretickým poznatkům vztahujícím se k hodnocení výkonnosti obce a principu tzv. "3E". Dále jsou zde vysvětleny pojmy týkající se finanční analýzy, která slouží jako nástroj zhodnocení úspěšnosti finančního řízení účetní jednotky. Praktická část vychází z části teoretické, přičemž je zaměřena na konkrétní obec. Samotná finanční analýza je provedena za období let 2010 2013, za která jsou dostupná srovnatelná účetní data. V závěru je zhodnocena stávající situace využívání účetních informací pro kontrolu a řízení obce a navrženy doporučení pro zlepšení stávající situace.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29347
Datum: 2014-02-22
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav financí a účetnictví
Studijní obor: Účetnictví a daně
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 35358


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
pechálová_2014_dp.pdf 2.216Mb PDF Zobrazit/otevřít
pechálová_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
pechálová_2014_op.doc 126Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet