Kvalita sociální péče o osoby s mentálním postižením a její aplikace v praxi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita sociální péče o osoby s mentálním postižením a její aplikace v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Svobodová, Jaroslava
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:06Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:06Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29352
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou sociální péče a sociálních služeb pro mentálně postižené. Přibližuje Zákon o sociálních službách, který ukládá v péči o mentálně postižené postupovat podle Standardů kvality sociální péče a jejich aplikací do praxe. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována problematice mentálního postižení, postojům společnosti k mentálně postiženým a možnostem rodinné a profesionální péče o mentálně postižené jedince. Objasňuje práva osob s mentálním postižením, Zákon o sociálních službách a Standardy kvality sociální péče. Výzkum je zaměřený na zjištění, jak ve skutečnosti probíhá aplikace těchto standardů do praxe a jak je jejich dodržování kontrolováno v konkrétním zařízení pro mentálně postižené osoby.
dc.format 63 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Standardy kvality sociální péče cs
dc.subject mentální postižení cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject socializace cs
dc.subject standards of social care quality en
dc.subject mental disability en
dc.subject quality of life en
dc.subject social services en
dc.subject socialization en
dc.title Kvalita sociální péče o osoby s mentálním postižením a její aplikace v praxi
dc.title.alternative Quality of Social Care for Mentally Handicapped and Its Implementation into Practice
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kudličková, Miroslava
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of Social Care and Social Services for the mentally handicapped people. It explains the Social Services Act, which obliges to proceed according to the standards of social care of the mentally handicapped and its application in practice. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is devoted to the issue of mental disability, attitudes of society towards mentally handicapped and possibilities of family and professional care for mentally disabled people. It clarifies the rights of people with mental disabilities, the Social Services Act and the Standards of Socilal Care quality. The research aims to find out how in fact the use of these standards in practice takes place and how adherence to these standards is checked in particular explored facility.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35372
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-28
local.subject sociální péče cs
local.subject mentálně postižení cs
local.subject social care en
local.subject people with mental disabilities en


Files in this item

Files Size Format View
svobodová_2013_dp.pdf 2.109Mb PDF View/Open
svobodová_2013_vp.doc 59Kb Microsoft Word View/Open
svobodová_2013_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account