Sociální aspekty edukace jedinců s poruchami učení a chování

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální aspekty edukace jedinců s poruchami učení a chování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laca, Slavomír
dc.contributor.author Šalomonová, Šárka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:06Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:06Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29354
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje problematice výchovy a vzdělání jedinců s poruchami učení a chování na základní škole. Teoretická část je zaměřena na analýzu rodinného a školního prostředí těchto jedinců a na sociální aspekty jejich edukace v rámci individuální nebo skupinové integrace. Empirická část odráží postoje pedagogů k možnostem individuální a skupinové integrace a používání kompenzačních pomůcek při obou způsobech integrace. Na základě výzkumu uskutečněného formou dotazníkového šetření je provedena komparace názorů pedagogů z hlediska jejich věku i pohlaví.
dc.format 72 s. (17 633 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Dysgrafie cs
dc.subject dyskalkulie cs
dc.subject dyslexie cs
dc.subject dysmúzie cs
dc.subject dysortografie cs
dc.subject dyspraxie cs
dc.subject edukace cs
dc.subject hyperaktivita cs
dc.subject individuální integrace cs
dc.subject Individuální vzdělávací plán cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject klima školy cs
dc.subject kompenzační pomůcky cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject rodinné prostředí cs
dc.subject skupinová integrace cs
dc.subject sociální adaptace cs
dc.subject specifické poruchy učení cs
dc.subject Školní vzdělávací program cs
dc.subject Dysgraphia en
dc.subject dyscalculia en
dc.subject dyslexia en
dc.subject dysmusia en
dc.subject dysortography en
dc.subject dyspraxia en
dc.subject education en
dc.subject hyperactivity en
dc.subject individual integration en
dc.subject individual education plan en
dc.subject inclusion en
dc.subject school climate en
dc.subject compensational aids en
dc.subject behavior disabilities en
dc.subject family background en
dc.subject group integration en
dc.subject social adaptation en
dc.subject specific learning disabilities en
dc.subject school education program en
dc.title Sociální aspekty edukace jedinců s poruchami učení a chování
dc.title.alternative Social Aspects of Education Concerning Individuals with Learning Disabilities and Behavioural Disturbances
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kudličková, Miroslava
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with issues of education of individuals with learning and behavior disabilities in elementary school. The theoretical part focuses on analysing the family background and school atmosphere of these individuals and on social aspects of their education in terms of individual or group integration. The empirical part reflects attitudes of pedagogues to the possibilities of individual and group integration and using compensational aids for both ways of integration. Based on the research conducted through a questionnaire survey, a comparison of attitudes of pedagogues in terms of their age and gender is made.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35374
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-17


Files in this item

Files Size Format View
šalomonová_2013_dp.pdf 2.437Mb PDF View/Open
šalomonová_2013_vp.doc 15.75Kb Microsoft Word View/Open
šalomonová_2013_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account