Domácí násilí a jeho vliv na socializaci dětí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Domácí násilí a jeho vliv na socializaci dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Ševčíková, Pavla
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:06Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:06Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29355
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tématem domácího násilí a jeho vlivem na socializaci dětí, které byly jeho oběťmi nebo svědky. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována tématu rodina a popisu domácího násilí včetně příčin jeho vzniku. Pozornost je také zaměřena na vliv domácího násilí na dítě. Dále jsou zde uvedeny možnosti prevence a pomoci obětem domácího násilí včetně legislativních možností. Praktická část je zaměřena na zjištění úrovně znalostí o domácím násilí u žáků 2. stupně základních škol.
dc.format 80 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject rodina cs
dc.subject dítě cs
dc.subject socializace cs
dc.subject oběť cs
dc.subject svědek cs
dc.subject prožívání cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject příčina cs
dc.subject důsledek cs
dc.subject Domestic violence en
dc.subject family en
dc.subject child en
dc.subject socialization en
dc.subject victim en
dc.subject witness en
dc.subject experience en
dc.subject help en
dc.subject cause en
dc.subject result en
dc.title Domácí násilí a jeho vliv na socializaci dětí
dc.title.alternative Domestic Violence and Its Impact on Socialization of Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Daniš, Pavel
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with theme of domestic violence and its effect on socialization of children who were its victims or witnesses. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part is devoted to the topic of family and domestic violence including causes of origin. Attention is also focused on effect of domestic violence on child. Furthemore there are possibilities of prevention and help to victims of domestic violence including legislative options. The practical part is focused on finding a level of knowledge about domestic violence at students of second grade at primary schools.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35375
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-28
local.subject domácí násilí cs
local.subject děti cs
local.subject psychická zátěž cs
local.subject family violence en
local.subject children en
local.subject mental strain en


Files in this item

Files Size Format View
ševčíková_2013_dp.pdf 1.831Mb PDF View/Open
ševčíková_2013_vp.doc 62Kb Microsoft Word View/Open
ševčíková_2013_op.doc 22.88Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account