Školní klubová činnost a její socializační aspekty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Školní klubová činnost a její socializační aspekty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, František
dc.contributor.author Šimková, Pavla
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:07Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:07Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29356
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti působení školních klubů na venkovských ško-lách. Jejich využití nejen jako instituce pro mimoškolní výchovu a naplňování volného času, ale také jako prostředníka pro propojování školy s celou komunitou obce. Zamýšlí se nad preventivní funkcí školních klubů v oblasti sociálně patologických jevů. V první kapitole je vymezen pojem volného času. Zaměřuje se na jeho funkci v životě člověka a poukazuje na důležitost psychohygieny využívání volného času. Druhá kapitola se zaměřuje na charakteristiku školního klubu, jeho funkcí a socializační aspekty jeho činností. Třetí kapi-tola popisuje historii mimoškolní výchovy a činnost konkrétního školního klubu v podmínkách venkovské školy. V praktické části bakalářské práce zhodnocuji na základě stanovených výzkumných cílů, výsledky prováděného kvalitativního výzkumu metodou polostrukturovaného rozhovoru.
dc.format 69 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject volný čas cs
dc.subject socializace cs
dc.subject prevence cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject škola cs
dc.subject rodina cs
dc.subject komunita cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject free time en
dc.subject socialization en
dc.subject prevention en
dc.subject social-pathological feature en
dc.subject school en
dc.subject family en
dc.subject community en
dc.subject cooperation en
dc.title Školní klubová činnost a její socializační aspekty
dc.title.alternative School Club Activities and Their Socialization Aspects
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2015-01-14
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with school clubs acting possibilities in country schools, their value not just as out-of-school education and free time activities, but also as a mediator between school and whole village community. Preventive function of school clubs in area of social-patological feature is also topic of the work. The first chapter describes free time term, concentrates on its function in a human life, stresses psychohygiene importance in free time usage. The second chpter concentrates on school clubs characteristics, their funtions as well as socialization aspects of their activities. The third chapter deals with out-of -school history and the concrete club activity in the country school. In practical part of my work I evaluate result of quality research when using methodology of half-structured dialogue, based on set research targets.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35376
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-11-28


Files in this item

Files Size Format View
šimková_2013_dp.pdf 2.742Mb PDF View/Open
šimková_2013_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
šimková_2013_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account