Jakub Jan Ryba v kontextu sociální pedagogiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Jakub Jan Ryba v kontextu sociální pedagogiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Škrla, Petr
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:07Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:07Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29358
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na osobu Jakuba Jana Ryby a na jeho přínos sociální pedagogice. Dále se práce zabývá významovou souvislostí života a díla Jakuba Jana Ryby a sociální pedagogiky. V širším slova smyslu práce zkoumá i celkový nacionálně - kulturní význam Jakuba Jana Ryby pro českou laickou a odbornou veřejnost. Teoretická část se týká životopisu Jakuba Jana Ryby a poznatků kolem něj. Praktická část se zabývá odpověďmi na hlavní výzkumnou otázku, která zní: "Jaké je všeobecné povědomí o Jakubu Janu Rybovi v dnešní společnosti a lze jej, po získání základních, podrobnějších informací, považovat za moderního sociálního pedagoga?". Výzkum byl prováděn metodou rozhovoru.
dc.format 50 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject vesnice cs
dc.subject církev cs
dc.subject 18. a 19. století cs
dc.subject josefínská reforma cs
dc.subject národní obrození cs
dc.subject stoicismus cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject The family en
dc.subject the village en
dc.subject the church en
dc.subject the 18th and 19 century en
dc.subject Josephine reform en
dc.subject national revival en
dc.subject stoicism en
dc.subject social pedagogy en
dc.title Jakub Jan Ryba v kontextu sociální pedagogiky
dc.title.alternative Jakub Jan Ryba in the Context of Social Pedagogy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the person of Jakub Jan Ryba and his contribution to Social pedagogy. A further object is to deal with the semantic context of Jakub Jan Ryba's life and work within the social pedagogy studies. In a broader sense, the thesis also examines the overall nationalist - cultural significance of Jan Jakub Ryba for Czech lay and professional public. The theoretical part concerns the biography of Jakub Jan Ryba and knowledge regarding him. The practical part deals with answering the main research question, which is: "What is the general awareness of Jakub Jan Ryba in today's society and is it possible, after obtaining the essential detailed information, to consider him a modern social pedagogue? ". The research was conducted by interview.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35378
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-23
local.subject Ryba, Jakub Jan, 1733-1792 cs
local.subject učitelé cs
local.subject hudební skladatelé cs
local.subject sociální pedagogika cs
local.subject Ryba, Jakub Jan, 1733-1792 en
local.subject teachers en
local.subject composers en
local.subject social pedagogy en


Files in this item

Files Size Format View
škrla_2013_dp.pdf 2.128Mb PDF View/Open
škrla_2013_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
škrla_2013_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account