prof. PhDr. Jan Keller, CSc. - myšlenky a názory

DSpace Repository

Language: English čeština 

prof. PhDr. Jan Keller, CSc. - myšlenky a názory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Šmídek, Leoš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:08Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:08Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29360
dc.description.abstract Hlavním záměrem mé bakalářské práce, je průzkum a analýza textů, jejichž autorem je prof. PhDr. Jan Keller, CSc. Především ty publikace, které poukazují na změny, ke kterým dochází, ve struktuře dnešní společnosti. Zejména pak s důrazem na prohlubující nerovnost v této oblasti. Pokusit se tak, o hlubší popis současného stavu sociální struktury naší společnosti a problematiky sociálního státu. S následným kritickým pohledem na dopady v oblasti solidarity, vzdělání a empatie. Také přiblížit možné důsledky, jež z toho plynou pro vzdělávání v sociální oblasti. Cílem, je nalézt spojnice mezi jednotlivými popsanými oblastmi a sociální pedagogikou.
dc.format 52 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject společnost cs
dc.subject solidarita cs
dc.subject empatie cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject society en
dc.subject solidarity en
dc.subject empathy en
dc.subject education en
dc.subject social pedagogy en
dc.title prof. PhDr. Jan Keller, CSc. - myšlenky a názory
dc.title.alternative Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. - His Ideas and Opinions
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The main goal of my thesis is to survey and analysis of texts whose author is Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. Especially those publications that highlight the changes that occur in the structure of today's society. To attempt, for a deeper description of the current state of the social structure of our society and the problems of the welfare state. With the subsequent critically on the impact in the field of solidarity, education and empathy. Also closer to the possible consequences of this for the education in the social field. The goal is to find links between different areas described and asocial pedagogy.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35380
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-23
local.subject Keller, Jan, 1955- cs
local.subject sociologové cs
local.subject sociální pedagogika cs
local.subject Keller, Jan, 1955- en
local.subject sociologists en
local.subject social pedagogy en


Files in this item

Files Size Format View
šmídek_2013_dp.pdf 1.329Mb PDF View/Open
šmídek_2013_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
šmídek_2013_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account