Možnosti následné péče o imobilní seniory v městě Brně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti následné péče o imobilní seniory v městě Brně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Štěpánková, Lydie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:08Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:08Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29362
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou následné péče poskytované imobilním seniorům v městě Brně. Cílem práce je analyzovat jaké možnosti následné péče mohou imobilní senioři a jejich blízcí využívat v městě Brně, popř. poukázat na problémy, se kterými se v této oblasti potýkají. Úvod práce je věnován charakteristice péče o seniora v sociálních zařízeních a v domácím prostředí obecně. Následuje popis současné situace v této oblasti v městě Brně. V závěru práce jsou v rámci kvalitativního výzkumu zpracovány čtyři případové studie. Jejich účelem je poukázat na problémy, které vznikají při následné péči u imobilních seniorů. Jedním ze zjištění je nedostatek podpory o tuto skupinu obyvatel v domácím prostředí.
dc.format 77 s. (109 471 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Imobilní senior cs
dc.subject následná péče cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject zařízení sociální péče cs
dc.subject péče doma cs
dc.subject Immobile senior en
dc.subject follow-up care en
dc.subject social services en
dc.subject social care facilities en
dc.subject home care en
dc.title Možnosti následné péče o imobilní seniory v městě Brně
dc.title.alternative Possibilities of Subsequent Care for Immobile Seniors in Brno
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tannenbergerová, Monika
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the aftercare provided for immobile seniors in Brno. The aim is to analyse which aftercare possibilities can use immobile seniors and their relatives in Brno, respectively, point out problems in this area. An introduction describes different type of seniors care in social institutions and in the home environment in general. A description of the current situation in this area in the city of Brno is following. Next part contains a qualitative research represented by four case studies. Their purpose is to point out problems that are connected with subsequent care of immobile seniors. One of the findings is the lack of support for this group of people in their homes.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35384
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
štěpánková_2013_dp.pdf 1.289Mb PDF View/Open
štěpánková_2013_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
štěpánková_2013_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account