Patologické hráčství a jeho dopad na sociální vztahy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Patologické hráčství a jeho dopad na sociální vztahy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Havelka, Petr
dc.contributor.author Popková, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:09Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:09Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29365
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o patologickém hráčství a jeho dopadu na sociální vztahy. Teoretická část popisuje vznik závislostí, diagnostiku patologického hráčství, jeho vliv na život gamblera a poukazuje také na možnosti prevence a léčby. V empirické části jsou zpracovány kazuistiky patologických hráčů, pomocí kterých jsem chtěla přiblížit svět gamblerů, jejich prožívání závislosti a problémy, které gamblerství přináší.
dc.format 49 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject závislost cs
dc.subject návykové a impulsivní poruchy cs
dc.subject patologické hráčství cs
dc.subject gambler cs
dc.subject hazard cs
dc.subject craving cs
dc.subject prevence cs
dc.subject addiction en
dc.subject addictive and impulsive disorders en
dc.subject pathological gambling en
dc.subject gambler en
dc.subject gambling en
dc.subject craving en
dc.subject prevention en
dc.title Patologické hráčství a jeho dopad na sociální vztahy
dc.title.alternative Pathological Gambling and Its Impact on Social Relations
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dalajka, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The thesis deals with pathological gambling and its impact on social relations. The theore-tical part describes the emergence of addiction, diagnosis of pathological gambling, its impact on the life of a gambler and also points to the possibility of prevention and therapy. In the empirical part the thesis presents case reports of pathological gamblers, where I wanted to show the world of gamblers, their experience of addiction and the problems that gambling brings.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35388
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-25
local.subject gamblerství cs
local.subject léčba závislostí cs
local.subject adiktologie cs
local.subject gambling en
local.subject addiction treatment en
local.subject adictology en


Files in this item

Files Size Format View
popková_2013_dp.pdf 1.192Mb PDF View/Open
popková_2013_vp.pdf 476.4Kb PDF View/Open
popková_2013_op.doc 18.09Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account