Nástroje sociálního systému v kontextu motivace nezaměstnaných při hledání práce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nástroje sociálního systému v kontextu motivace nezaměstnaných při hledání práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlková, Helena
dc.contributor.author Tesař Svobodová, Zoja
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:10Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:10Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29367
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku dlouhodobé nezaměstnanosti a na otázku motivace dlouhodobě nezaměstnaných vstoupit zpátky na pracovní trh. Teoretická část je věnována objasnění základních pojmů, jako je nezaměstnanost, trh práce, motivace k práci a sociální systém, dále nastavení veličin minimální mzdy a životního minima. Výzkumná část bakalářské práce je kvalitativního charakteru a zaměřuje se na specifikaci nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují motivaci dlouhodobě nezaměstnaných hledat si novou práci a na otázku jakou roli při tom sehrávají nástroje sociálního systému.
dc.format 55 stran (70 905 zn)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject sociální dávky cs
dc.subject minimální mzda cs
dc.subject motivace cs
dc.subject unemployment en
dc.subject labour market en
dc.subject social benefits en
dc.subject minimum wage en
dc.subject motivation en
dc.title Nástroje sociálního systému v kontextu motivace nezaměstnaných při hledání práce
dc.title.alternative Instruments of Social System in the Context of Motivation of the Unemployed While Looking for a Job
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2015-01-13
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor´s thesis is a problem of long term unemployment and the question of motivation for people in the long term jobless to enter back the labour market. The theory was taken specifically for explanation of notions such as unemployment, labour market, motivation to work, social system and furthermore, the setting for minimum wage and basic income. Practical part of the bachelor´s thesis is in qualitative character aimed at specification the most important factors, which are affecting motivation of people in the long term jobless to look for work, as well as the question of social system instruments in that point of view was solved.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35390
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-11-28


Files in this item

Files Size Format View
tesař svobodová_2013_dp.pdf 4.376Mb PDF View/Open
tesař svobodová_2013_vp.doc 59Kb Microsoft Word View/Open
tesař svobodová_2013_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account