Změna pohlaví - nová životní role

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Změna pohlaví - nová životní role

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dalajka, Jiří
dc.contributor.author Truhlářová, Iveta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:12Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:12Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29373
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou změny pohlaví a přijmutí takového jedince mezi majoritní společnost. V teoretické části budou vysvětleny zásadní pojmy vztahující se k danému tématu (pohlavní identita, sociální konstrukce sexuality, definice transsexuality), definice pojmů (gender, rozdíly mezi transsexuály FtM přeměna z ženy na muže a MtF přeměna z muže na ženu, partnerská a sociální adaptace). Výzkumná část práce je kvantitativně zaměřena na porovnání postojů k transsexuálům a k lidem, kteří prošli změnou pohlaví. Pozornost bude věnována jak v rozdílu věkových kategorií, tak i mezi muži a ženami.
dc.format 70 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject gender cs
dc.subject transsexualita cs
dc.subject transgender cs
dc.subject sociální adaptace cs
dc.subject gender en
dc.subject transsexuality en
dc.subject transgender en
dc.subject social adaptation en
dc.title Změna pohlaví - nová životní role
dc.title.alternative Sex Change - New Life Roles
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tannenbergerová, Monika
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated This Bachelor´s thesis deals with the issue of gender transformation and the acceptance of such an individual into majority society. In the theoretical part the key concepts of this theme will be explained (a sexual identity, a social construction of sexuality, the definition of trans sexuality), the definition of terms (a gender, the differences between transsexuals FTM a female-to-male transformation and MTF a male-to-female transformation, a partner and social adaptation). The research part is quantitatively focused on a comparison of attitudes to transsexuals and to the people who went through a gender transformation. The attantion will be paid both differences between age brackets and men and women.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35403
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
truhlářová_2013_dp.pdf 1.798Mb PDF View/Open
truhlářová_2013_vp.doc 17.07Kb Microsoft Word View/Open
truhlářová_2013_op.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account