Sociální aspekty trestné činnosti páchané mladistvými

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální aspekty trestné činnosti páchané mladistvými

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzlová, Hana
dc.contributor.author Uhlířová, Renata
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:12Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:12Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29375
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce jsou Sociální aspekty trestné činnosti páchané mladistvými. Práce se zaměřuje na problematiku sociálních aspektů, které mohou mít určitý vliv na vznik protiprávního jednání. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je obsaženo vymezení pojmů: mládež, mladistvý, osoba blízká věku mladistvého a dítě. Dále zde jsou zmíněna epistomologická východiska, především pak trestní právo a s ním spojená kriminologie. Převážnou a podstatnou část tvoří faktory ovlivňující trestnou činnost. Jejich vymezení a vliv na vývoj jedince. Závěr práce je zaměřen na otázku prevence. Empirická část obsahuje výzkumné šetření, které se zabývá analýzou faktorů, které ovlivňují páchání trestné činnosti. Cílem bylo identifikovat sociální aspekty, které se nejčastěji v protiprávním jednání mladistvých vyskytují a potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy. Výzkum byl prováděn kvantitativní formou za pomoci deskriptivní statistiky.
dc.format 57
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject trestná činnost cs
dc.subject mládež cs
dc.subject mladistvý cs
dc.subject sociální aspekty cs
dc.subject vývoj jedince cs
dc.subject criminal activity en
dc.subject youth en
dc.subject adolescent en
dc.subject social aspects en
dc.subject development of individual en
dc.title Sociální aspekty trestné činnosti páchané mladistvými
dc.title.alternative Social Aspects of Criminal Activities Committed by Youth
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis is called Social aspects of criminal activity commited by adolescents. Thesis is focusing on issues of social aspects which may have certain impact on formation of illegal behaviour. Bachelor thesis is divided into theoretical and empirical part. Theoretical part contains defined terms as youth, adolescent, a person close to the age of adolescent and child. There are mentioned also epistomological solutions, especially penal law and criminology that is connected with it. Major and substantial part of the theoretical section consists of factors that affect criminal activity, their specification and impact on development of individual. End of the thesis is focusing on the issue of prevention. Empirical part contains research that is dealing with analysis of factors which affect committing of criminal activity. The aim was to identify the social aspects occuring most frequently in illegal behaviour of adolescents and confirm or refute determined hypothesis. The research was carried out in quantitative form using descriptive statistics.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35405
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject kriminalita mládeže cs
local.subject juvenile delinquency en


Files in this item

Files Size Format View
uhlířová_2013_dp.pdf 1.334Mb PDF View/Open
uhlířová_2013_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
uhlířová_2013_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account