Izolace a identifikace mléčných proteinů chromatografickou metodou

DSpace Repository

Language: English čeština 

Izolace a identifikace mléčných proteinů chromatografickou metodou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Halabalová, Věra
dc.contributor.author Škrobák, Filip
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:13Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:13Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29377
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou mléčných proteinů. Obecně popisuje základní použití v potravinářství, chemické složení a analytické metody. Přesněji se soustředíme na postupy pro jejich izolaci a identifikaci pomocí chromatografie. Během vlastní práce bylo stanoveno mnoho vzorků. Výsledkem práce je souhrn metod popisující postupy izolace a i konečné frakce izolovaných proteinů. Byla odzkoušena i metoda hmotnostní spektrometrie, která byla použita jako ukázková metoda.
dc.format 75 s. (86 207 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mléko cs
dc.subject Proteiny cs
dc.subject Izolace cs
dc.subject Chromatografie cs
dc.subject Hmotnostní spektrometrie cs
dc.subject Milk en
dc.subject Proteins en
dc.subject Isolations en
dc.subject Chromatography en
dc.subject Mass spectrometry en
dc.title Izolace a identifikace mléčných proteinů chromatografickou metodou
dc.title.alternative Isolation and Identifiaction of Milk Proteins by Chromatograhy
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gál, Robert
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the milk proteins. Generally describes the basic use in the food in-dustry, chemical composition and analytical methods. Strictly concentration for isolation and identification by chromatography. During their work was the determination of many samples. The result is a collection of methods describing the procedures of isolation and even the final fraction of isolated proteins. It was also tested by mass spectrometry, which was used as a sample method.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 35408
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
škrobák_2014_dp.pdf 2.894Mb PDF View/Open
škrobák_2014_vp.doc 96.5Kb Microsoft Word View/Open
škrobák_2014_op.doc 102.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account