Stálé operační postupy k nasazení záchranných osádek

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Stálé operační postupy k nasazení záchranných osádek

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Stálé operační postupy k nasazení záchranných osádek
Autor: Kolář, Jan
Vedoucí: Princ, Ivan
Abstrakt: Bakalářské práce na téma "Stálé operační postupy k nasazení záchranných osádek" je zaměřena na dílčí činnosti integrovaného záchranného systému, při řešení mimořádné události většího rozsahu, a to z pohledu zdravotnické záchranné služby. V teoretické části práce je rozebrána charakteristika integrovaného záchranného systému a zdravotnická záchranná služba jako taková. V prvním bodě, který se věnuje integrovanému záchrannému systému, se dozvíme základní informace o rozdělení integrovaného záchranného systému, jeho hlavních a ostatních složkách a kooperace jednotlivých složek mezi sebou. V druhém bodě teoretické části, který se týká zdravotnické záchranné služby, považuji za stěžejní informaci krizovou připravenost zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných události, a proto zde tuto problematiku dopodrobna definuji. Cílem mé praktické části práce je zmapovat podvědomí členů zdravotnické záchranné služby v České republice a analyzovat jejich názory na problematiku: Řešení mimořádných událostí, vybavenosti zdravotnické záchranné služby, kompetencích při zásahu, školení zaměstnanců zdravotnické záchranné služby v České republice a také jejich povědomí o oblasti VNN, a také navrhnout možná opatření pro zlepšení jejich činnosti na místě zásahu. V další části práce se zabývám typovými činnostmi, na kterých jsem teoreticky demonstroval práci ZZS, při různých MU v terénu, a uvedl jsem zde také návrh mého vlastního operačního postupu z pohledu zdravotnické záchranné služby, pro řešení dané mimořádné události.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29380
Datum: 2014-02-21
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav ochrany obyvatelstva
Studijní obor: Ochrana obyvatelstva
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 35411


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kolář_2014_dp.pdf 4.217Mb PDF Zobrazit/otevřít
kolář_2014_vp.pdf 166.9Kb PDF Zobrazit/otevřít
kolář_2014_op.pdf 163.3Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet