Závislostní chování jako životní styl

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Závislostní chování jako životní styl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Valenta, Roman
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:20Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:20Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29397
dc.description.abstract Práce pojednává o závislostech, jako životním stylu, v empirické i praktické rovině. Obsahem se dotýká kategorií, s tématem souvisejících a to co je životní styl, determinanty které ho ovlivňují, jeho současné pojetí, dále se věnuje sociálním patologiím, jejich vymezením, etiologii a typologii. V kapitole závislostní chování se věnuje teoriím vzniku závislostí, jejich typologiím a rizikovým skupinám závislostmi ohrožených. V poslední kapitole teoretické části se pak věnuje skautingu, jeho možnostmi prevence a intervence. Praktická část nabízí možnost nahlédnout do životního stylu gamblerů, s kterými byly prováděny kazuistiky.
dc.format 47
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Životní styl cs
dc.subject sociální patologie cs
dc.subject závislostní chování cs
dc.subject skauting cs
dc.subject patologické hráčství cs
dc.subject Lifestyle en
dc.subject social pathology en
dc.subject addictive behaviour en
dc.subject scouting en
dc.subject pathological gambling en
dc.title Závislostní chování jako životní styl
dc.title.alternative Addictive Behaviour as a Lifestyle
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Laca, Slavomír
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The study explores addictions as a lifestyle both at the empiric and practical level. Its content deals with categories related to the subject, namely what the lifestyle is, the determinants exerting influence on it, its up to date concept and it also deals with the social pathologies, their definition, etiology and typology. The chapter concerning addictions deals with the theories explaining the origin of addictions, their typologies and addiction risk groups. The last chapter of the theoretical section gives attention to scouting movement, its capability of prevention and intervention. The practical section offers an insight into the lifestyle of gamblers, with whom the case histories were drawn up.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35428
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
valenta_2013_dp.pdf 1.293Mb PDF View/Open
valenta_2013_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
valenta_2013_op.doc 17.62Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account